تحقیقات مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما-درباره مرکز

مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما| فصلنامه پژوهش و سنجش,پژوهشهای ارتباطاتی,فرهنگ مردم,مطالعات ماهواره,مطالعات انتخابات, پژوهش ,نظرسنجی اینترنتی,سنجش ,روش شناسی

www.iribresearch.ir/ | opinion, research , irib, survey,

مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما | فصلنامه پژوهش و سنجش,پژوهشهای ارتباطاتی,فرهنگ مردم,مطالعات ماهواره,مطالعات انتخابات, پژوهش ,نظرسنجی اینترنتی,سنجش ,روش شناسی

www.iribresearch.ir/ | opinion, research , irib, survey,

 

 

  درباره مرکز

 
  
 

مرکز تحقیقات صداوسيما از حيث جايگاه سازماني، نيروي انساني و شرح وظايف و امكانات، بزرگ‌ترين و گسترده‌ترين مركز پژوهشي سازمان صداوسيما محسوب مي‌شود كه مأموريت اصلي آن مطالعه، پژوهش و سنجش در زمينه‌هاي مورد نياز صداوسيما با استفاده از روش‌‌هاي علمي به منظور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، برنامه‌سازي، نظارت و ارتقاي كيفي برنامه‌هاي رسانه ملی در چارچوب اصول و سياست‌هاي سازمان صداوسيما و هماهنگي، ارزيابي و سازماندهي پژوهش‌هاي سازمان براساس نظام جامع پژوهش‌هاي رسانه‌‌اي است.
شکلگیری اولیه این مرکز به سال 1340 و برنامه رادیویی فرهنگ مردم بر میگردد که در نهایت در سال 1345 مرکز فرهنگ مردم تأسیس میشود. در همین سال هم‌زمان با آغاز به كار تلويزيون ملي ايران، كميته «سنجش افكار» راه‌اندازي شد كه پس از آن به «مركز تحقيقات اجتماعي و نظرخواهي برنامه‌ها» تغيير نام داد. در سال 1368 واحدهاي مختلف پژوهشي با مأموريت‌هاي متفاوت در سازمان شكل گرفتند و در همان سال با ادغام واحد فعاليت‌هاي فرهنگي و مركز تحقيقات اجتماعي و ارزشيابي برنامه‌ها، «مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي» ایجاد شد.
در سال‌هاي 1377 و 1381 و 1385 ساختار مركز مورد تجديدنظر قرار گرفت و درنهايت به شکل‌گيري اداره‌كل پژوهش‌هاي رسانه و ارتباطات، اداره‌كل پژوهش‌هاي اجتماعي و سنجش برنامه‌اي و اداره‌کل پژوهش شهرستان‌ها و خارج از کشور و سه واحد فرهنگ مردم، آمار و پرسشگري و انتشارات و اطلاع‌رساني منجر شد و نام مركز نيز با تلخيص عنوان به «مركز تحقيقات صداوسيما» تغيير يافت. سرانجام در سال 1393 ساختار حوزه پژوهش سازمان با در نظرگرفتن تحولات سريع فضاي رسانه‌اي در عرصه پژوهش‌هاي حوزه ارتباطات و رسانه، انطباق با محيط‌هاي عملياتي جديد و همچنين تأمين راهبردها و سياست‌هاي ابلاغي در دوره مديريت وقت سازمان و باتوجه به ملاحظات و شاخص‌هاي «کوچک‌سازي»، «چابک‌سازي»، «کارآمد‌سازي»، «تخصصي‌‌تر شدن» و «بهبود ساختار در عين حفظ دستاوردها» مورد بازنگري قرار گرفت. در اين بازنگري علي‌رغم تعديل يا حذف برخي از واحدهاي پژوهشي سازمان و احاله مأموريت و وظايفشان به اين مرکز و همچنين ادغام مرکز پژوهش‌هاي اسلامي در مرکز تحقيقات سازمان، اين مرکز تحت عنوان «مرکز پژوهش‌ و سنجش افکار» در آن دوره فعاليت‌هاي خود را از سر گرفت. باتوجه به توسعه اين مرکز و ارتقاي جايگاه سازماني آن تحت مديريت مستقيم رياست سازمان، تغييرات و اصلاحاتي نيز در زيرساخت‌هاي مرکز به‌وجود آمد.

 درباره نشانه (لوگوی مرکز)
1. نشانه سمت راست، نماد کتاب و پرسشنامه است.
2. این نماد همچنین تداعی کننده امواج و پیام است.
3. نشانه سمت چپ نشان‌دهنده سر انسان و نماد اندیشه و تفکر است.
4. نماد کلی طرح عنوان کلمه «سنجش» را تداعی می‌کند.
شایان ذکر است این نشانه در سال 1368 طراحی شده است .

ساختار مركز
 براساس ساختار مصوب ابلاغ‌شده در بهمن 1393، مركز پژوهش و سنجش افکار علاوه بر «شوراي راهبردي» داراي چهار اداره‌كل و شش مديريت است و هر يك از ادارات پژوهشي داراي يك شوراي علمي هستند.

1. اداره‌كل پژوهش‌‌هاي راهبردي رسانه
پاسخ‌گويي به نيازهاي راهبردي حوزه‌هاي مختلف سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي از جمله وظايف اين اداره‌کل است که در قالب چهار گروه تخصصي با عناوين: «آينده‌پژوهي رسانه»، «پژوهش‌هاي رسانه‌هاي نوين و ماهواره»، «پژوهش‌هاي جريان‌شناسي و تحليل رسانه‌اي» و «پژوهش‌هاي زيباشناسي و علوم‌شناختي» به پژوهش‌هاي بنيادي و راهبردي در حوزه رسانه مي‌پردازد.
2. اداره‌كل پژوهش‌ و سنجش
انجام پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه مخاطب‌شناسي، سنجش برنامه‌اي، شناسايي مسائل و مشكلات مهم اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مرتبط با رسانه از مهم‌ترين وظايف اين اداره‌كل است كه در قالب چهار گروه تخصصي شامل: «سنجش برنامه‌اي»، «سنجش مخاطب»، «سنجش افكار اجتماعي و فرهنگي» و «سنجش افكار سياسي و اقتصادي» فعاليت مي‌كند.
3. اداره‌كل پشتيباني و اجراي نظرسنجي
اين اداره‌كل با سه مديريت «پژوهش و نظرسنجي‌ استان‌ها»، «پژوهش و اجرا و داده‌آمايي خارج از کشور» و «آمار و پرسشگري» به پژوهش و نظرسنجي در زمینه موضوعات و حوزههای مورد نظر شبکه‌هاي برون‌مرزي و استاني رسانه ملي مي‌پردازد.
4. مديريت فرهنگ مردم
اين مديريت با هدف گردآوري اطلاعات، اسناد مکتوب صوتي، تصويري فرهنگ عامه با تأکيد بر به‌کارگيري در امر برنامه‌‌سازي راديويي و تلويزيوني از طريق مطالعات اسنادي، ميداني و ارتباط با فرهنگياران (270 فرهنگيار) سراسر کشور فعاليت مي‌کند. اين مديريت متشکل از بخش‌هاي «پژوهش‌هاي فرهنگ عامه»، «پژوهش حوزه زبان و رسانه»، «ارتباطات (فرهنگياري ـ‌ رسانه‌اي)» و «گردآوري و سند‌شناسي» است.
5. مديريت روش‌شناسي
اين واحد با هدف شناسايي و بومي‌سازي روش‌هاي نوين پژوهش جهت به‌کارگيري در امور پژوهشي و سنجش افکار و ارائه راهکارهاي لازم براي اصلاح و ارتقاي روش‌هاي پژوهش کمّي و کيفي مرکز و همچنين بررسي و نقد روش‌هاي معمول آماري و پژوهشي در مرکز فعاليت مي‌کند.
6. مديريت برنامه‌ريزي و هماهنگي پژوهش‌ها
تدوين و اعلام سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي پژوهشي به حوزه‌هاي پژوهشي سازمان پس از تأييد رياست سازمان، بررسي برنامه‌ها و طرح‌هاي پژوهشي سالانه مورد نياز واحدهاي پژوهشي سازمان در قالب نظام جامع پژوهش‌هاي رسانه‌اي، فراهم‌آوردن زمينه‌هاي تعامل و ارتباط علمي با مراکز و مؤسسات پژوهشي و تهيه و تدوين برنامه سالانه مركز، ازجمله وظايف اين مديريت است. «برنامه‌ريزي»، «ارزيابي»، «هماهنگي پژوهش‌ها و ارتباط با مراکز علمي ـ پژوهشي» از بخش‌هاي مختلف اين مديريت هستند.
7. مديريت انتشارات و اطلاع‌رساني
مديريت و هدايت بانک‌هاي اطلاعاتي و شبكه اطلاع‌رساني پژوهشي، تأمين اطلاعات پژوهشي مورد نياز مركز و سازمان، آماده‌سازي و انجام امور ترجمه، تأليف، ويرايش و انتشار كتاب و نشريه، راه‌اندازي و پشتيباني پورتال پژوهشي سازمان وظايفي هستند كه بر عهدة اين مديريت قرار دارند. «فناوري اطلاعات»، «کتابخانه و آرشيو» و «انتشارات» و «روابط عمومی» از جمله زيرمجموعه‌هاي اين مديريت محسوب مي‌شوند.
8. مديريت مالي (براساس شرح وظايف مصوب سازمان فعاليت مي‌کند).
9. مديريت اداري (براساس شرح وظايف مصوب سازمان فعاليت مي‌کند).

محصولات و خدمات مركز
1. گزارش‌هاي پژوهشي
پژوهش‌هاي انجام‌شده در مرکز، منبع مهمي براي سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان و برنامه‌سازان سازمان و همچنين استادان، دانشجويان، پژوهشگران و ديگر کارشناسان حوزه ارتباطات و رسانه‌ به شمار مي‌روند و نتايج اين پژوهش‌ها هم در حوزه‌هاي کاربردي و هم در گستره نظري و توليد دانش بومي، حائز اهميت فراوان است. اين پژوهش‌ها در حوزه‌هاي نظرسنجي، افکارسنجي، نيازسنجي، اثرسنجي، پژوهش‌هاي راهبردي و کاربردي، گزارش‌هاي تحليلي و ...
انجام مي‌شوند و براي تسهيل و سهولت استفاده از آنها در قالب‌هاي خلاصه گزارش، مقاله، گزارش‌ پژوهشي، کتابچه، کتاب، چند رسانهای و ... منتشر مي‌شوند و به فراخور موضوع براي کاربران هدف ارسال مي‌گردند.

2. كتاب‌ها
كتاب‌هاي منتشر شده مركز حاوي ماندگارترين پژوهش‌ها و نيز ترجمه تازه‌ترين آثار پژوهشي براي استفاده پژوهشگران و برنامه‌سازان سازمان هستند. مطالب و محتواي آنها اغلب در زمينه‌ ارتباطات، رسانه (راديو و تلويزيون)، تبليغات و روش تحقيق کمّي و کيفي در علوم اجتماعي و ارتباطات و علوم اسلامي است که با هدف بهره‌گيري پژوهشگران، برنامه‌سازان رسانه ملي و همچنين طلاب و فضلاي علوم ديني، دانشجويان و علاقه‌مندان به حوزه ارتباطات و رسانه توليد مي‌شوند.

3. نشريات
الف) فصلنامه «پژوهش‌های ارتباطی»
اين فصلنامه با هدف بازتاب فعاليت‌هاي مطالعاتي و پژوهشي رسانه ملي و به صورت موضوعي منتشر مي‌شود و دربرگيرنده مقالات علمي و پژوهشي از استادان، پژوهشگران و صاحب‌نظران رسانه و ارتباطات است. شايان ذکر است اين فصلنامه تنها فصلنامه داراي درجه علمي ـ پژوهشي در سازمان است.
ب) فصلنامه « فرهنگ مردم»
اين فصلنامه با هدف معرفي وجوه مختلف فرهنگ مردم در حوزه‌هاي قصه، داستان، آداب و رسوم، عناصر فرهنگي مشترک و همچنين ارائه پاسخ علمي به مسائل رسانه در حوزه سبک زندگي، شناسايي سبک زندگي ايراني ـ‌ اسلامي و ترويج آن از طريق رسانه ملي منتشر مي‌شود.
پ) فصلنامه «مطالعات ماهواره و رسانه‌هاي جديد»
انتشار اين فصلنامه که با هدف توليد ادبيات علمي در عرصه مطالعات رسانه‌‌هاي جديد است ،آغاز‌گر تلاشي متفاوت در زمينه شناخت و تحليل کيفي شبکه‌هاي ماهواره‌اي و رسانه‌هاي مجازي است.
ت) دوفصلنامه «مطالعات انتخابات»
هدف از انتشار اين دوفصلنامه ياري رساندن به بخش‌هاي پژوهشي، برنامه‌ريزي و برنامه‌سازي رسانه‌ ملي در زمينه انتخابات است.

4. پايگاه اطلاع‌رساني مرکز
پايگاه اينترنتي مركز به نشاني http://WWW.IRIBRESEARCH.IR اخبار مهم‌ترين فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي و چكيده پژوهش‌هاي مركز را در كنار برخي اطلاعات مورد استفاده ديگر در اختيار بازديدكنندگان قرار مي‌دهد. در اين وبگاه، امکان دسترسي به پژوهش‌هاي مرکز، پژوهش‌هاي مراکز استان‌ها و خارج از کشور، نظرسنجي اينترنتي، کتاب‌ها، فصلنامه‌هاي پژوهشي، فهرستگان پژوهش با بيش از پانزده هزار نمايه پژوهشي، مقالات لاتين، وبگاه‌هاي مفيد علمي ـ پژوهشي و ... وجود دارد.

5. نشست‌هاي علمي و پژوهشي
اين نشست‌ها با حضور صاحب‌نظران و انديشمندان حوزه ارتباطات، رسانه، دين و پژوهش‌هاي ارتباطي و اجتماعي، همچنين سياست‌گذاران و برنامه‌سازان راديويي، تلويزيوني و باتوجه به مباحث نظري و کاربردي در زمينه ارتباطات، رسانه و دين از قبيل مخاطب، پيام، تبليغات، رسانه ديني و ... برگزار مي‌شود. نقد و بررسي برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني، پژوهش‌ها و طرح مباحث کلان، جدي و به‌روز در اين حوزه، متناسب با نيازهاي رسانه ملي از اهداف اين نشست‌هاست.

6. کتابخانه و آرشيو

کتابخانه مرکز پژوهش و سنجش افکار با پنج بخش نشريات، بايگاني، پژوهش‌ها، امانات، خدمات فني و اطلاع‌رساني به‌عنوان کتابخانه‌اي تخصصي در حوزه ارتباطات و رسانه، از منابع غني و متنوعي در زمينه علوم ارتباطات، موضوعات اجتماعي، روان‌شناختي و ... در قالب‌هاي مختلف، اعم از کتب مرجع و غيرمرجع، نشريات ادواري حوزه ارتباطات و رسانه، اسناد و مدارک و لوح‌هاي فشرده برخوردار است. در حال حاضر اين کتابخانه داراي 30000 جلد کتاب فارسي، لاتين و عربي؛ 11000 عنوان گزارش، تک‌نگاري (مونوگرافي) و پايان‌نامه‌؛ و 350 عنوان نشريه ادواري به همراه بانک اطلاعات نمايه، لوح‌هاي فشرده و نرم‌افزار آموزشي وهمچنین 47500 عنوان کتاب الکترونیکی لاتین و فارسی است.

شايان ذکر است علاوه بر کتابخانه مذکور که به‌عنوان کتابخانه اصلي مرکز محسوب مي‌شود، در اداره‌کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه اين مرکز (واقع در شهر قم) نيز کتابخانه‌اي با رويکرد رسانه‌اي و هنر ديني فعال است. در اين کتابخانه منابع معتبري در قالب کتاب، پايان‌نامه، فصل‌نامه، گزارش‌ پژوهشي در حوزه فلسفه رسانه، دين، هنر، سينما و ارتباطات گردآوري شده است.

7. پايگاه اطلاعات
در اين پايگاه، علاوه بر متن کامل هزاران پژوهش انجام‌شده در مرکز پژوهش و سنجش افکار، سوابق تمامي پژوهش‌هاي صورت‌گرفته در حوزه‌هاي مختلف پژوهشي سازمان ثبت شده است. برخي از مهم‌ترين نرم‌افزارهاي اين پايگاه عبارت‌اند از: روند‌نماي طرح‌هاي پژوهشي، سامانه پايگاه پرسشنامه‌هاي نظرسنجي، پايگاه نخبگان و کارشناسان،‌ پايگاه جامع فرهنگ مردم و مديريت دانش.

ارتباط با مركز
وبگاه: http://www.iribresearch.ir

رایانامه: research@irib.ir

تلفن : 22013585
صندوق پستی : 1999713113براي مشاهده تاريخچه مركز تحقیقات صداوسیما روي اين پيوند كليك نماييد.

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.