صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

مجموعه مقالات «اشارات» ویژه سال تولید ملی

مجموعه مقالات «اشارات» ویژه سال تولید ملیمجموعه مقالات «اشارات» ویژه سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما منتشر شد.
فصلنامه اشارات در ویژه نامه خود به هفت مقاله با موضوع سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی پرداخته است.
 
«بازخوانی دیدگاه های اقتصادی مقام معظم رهبری»، «الزامات و ضرورت های تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، «اسلام، انسان را محور و سرمایه را در خدمت انسان می داند»، «نقش رسانه ملی در سال تولید ملی»، «نقش اخلاق در تعمیق و تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «دستاوردهای رونق بخشی به تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» و «روان شناسی سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» مقالات ویژه نامه مناسبتی فصلنامه «اشارات» است که با موضوع سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی منتشر شده است.
 
بازخوانی دیدگاه های اقتصادی مقام معظم رهبری
محمود سوری
 
چکیده: مسائل اقتصادی، یکی از مسائل مهم است که همواره مقام معظم رهبری به آن توجه دارد. ایشان چه در نام گذاری سال ها در طول این بیست سال و چه در سخنرانی ها و پیام های گوناگونشان، پیوسته بر جنبه های گوناگون اقتصاد و اهمیت آن تأکید کرده و آن را برای جنبه های دیگر، مثل سیاست و فرهنگ اثر گذار دانسته است. این مقاله بر آن است تا دیدگاه های ایشان را بازخوانی کند. از این رو ابتدا جنبه های اقتصادی پیام های نوروزی ایشان را آورده، سپس به دیگر مسائل اقتصادی از دیدگاه ایشان پرداخته است.
 
الزامات و ضرورت های تولیدملی، کار و سرمایه ایرانی
سید محمود طاهری
 
چکیده: مقام معظم رهبری، سال 91 را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گذاری کرد. از این نام گذاری می توان به اهمیت مسأله اقتصاد پی برد و اینکه گاهی مصلحت دین و دنیای جامعه ایجاب می کند که موضوع اقتصاد که از جمله در تولید ملی و کار و سرمایه نمود می یابد، در اولویت قرار گیرد. به همین دلیل مقام معظم رهبری سال گذشته را نیز در راستای تحقق اهداف اقتصادی، سال «جهاد اقتصادی» نامیدند. اسلام به تهی دستی، که بر آمده از رکود تولید، بی کاری، رکود اقتصادی و ... است روی خوش نشان نمی دهد و جامعه ای را که با وجود آب و خاک کافی، تهی دست زندگی می کند، سزاوار دوری از رحمت خدا می داند. اما تولید و کار، در صورتی به حد بهینه آن می رسد و از در آمدن به جاده انحرافی ایمن می ماند که نخست، از بایسته ها و الزامات آنها با خبر بوده، سپس به عمل کردن به این الزامات پای بند باشیم. این نوشتار، الزامات تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی را بررسی می کند.
 
روان شناسی سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
ابراهیم اخوی
 
چکیده: چند سالی است که با آغاز سال نو، موجی تازه در جامعه با پیام های حکیمانه مقام معظم رهبری ایجاد می شود. توجه به شعارهای انتخاب شده، نشان می دهد رهبر معظم انقلاب با دور اندیشی ویژه ای نسبت به نیازهای کنونی و آینده کشور، فضای فکری و تصمیم گیری جامعه را به سمت هدف مهمی سوق می دهد. از نگاه روان شناسی، قدم نخست برای تغییر، توجه به نیاز ها و تبدیل آن به یک هدف است.
 
 اسلام، انسان را محور و سرمایه را در خدمت اسلام می داند
گفتگو با احمد علی یوسفی
 
این بخش حاصل گفتگوی اشارات با دکتر احمد علی یوسفی است. محورهای تخصص ایشان عبارتند از: اقتصاد تعاون از منظر اسلام، پول و احکام فقهی آن و نظام اقتصادی اسلام. تا کنون آثار زیادی از ایشان منتشر شده است و جوایز علمی متعددی را به دست آورده اند. دکتر یوسفی هم اکنون مدیریت گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی را بر عهده دارد.
 
نقش رسانه ملی در سال تولید ملی
سید علی محمدی متکازینی
 
چکیده: در این مقاله سعی شده است از ظرفیت رسانه ملی در جهت رونق تولیدات داخلی، بهره بگیریم و جامعه را به مصرف تولیدات داخلی تشویق کنیم تا سبب رشد و شکوفایی کالای داخلی شود. در این میان، رسانه ها به عنوان ابزاری مفید می توانند به بشر یاری برسانند تا با استفاده از آخرین پدیده های علمی، زندگی همراه با پیشرفت و موفقیت داشته باشند. رسانه ها با تحت پوشش قرار دادن بخش عمده ای از اوقات فراغت مردم، به یکی از مهم ترین وسایل افزایش آگاهی و اثرگذارترین ابزار تبلیغی تبدیل شده اند. به همین خاطر، از رهگذر رسانه ها، انسان ها رفتارهای خود را بر اساس الگوهای برگرفته از رسانه سامان می بخشند و لذا رسانه با آگاهی بخشی و تبیین اهمیت استفاده از تولیدات داخلی و با ایجاد فرهنگ صحیح مصرف مردم و نهادینه کردن آن در سطح جامعه، در تحقق شعار حمایت از تولید ملی و ترغیب مردم به استفاده از تولیدات داخلی سهم بسزایی دارند.
 
نقش اخلاق در تعمیق و تقویت «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»
حسن اردشیری لاجیمی
 
چکیده: تقویت، رشد و توسعه هر امری در یک تمدن، نیازمند نگاه فرهنگی به آن است. در نتیجه، برای بسیج مردم در گستره آن موضوع، نقش آموزه های اخلاقی رخ می نمایاند. در تمام برنامه ها و همچنین وجوه مختلف جلوه های رفتاری و اجتماعی انسان از جمله وجوه علمی، نظامی، تجاری، اقتصادی و ... ضرورت اخلاق احساس می شود. شاید زمانی، مباحثی چون اقتصاد را جدا از اخلاق مطرح می کردند و بر این اعتقاد بودند که هیچ گونه ارتباطی در میان آن ها وجود ندارد، ولی امروزه به دلالت های مختلفی که به تجربه و علم ثابت شده، نظریه های اخلاق مدارانه اقتصادی مختلفی ارایه گشته است. اسلام نیز از آغاز ظهورش برای وجوه و لایه های مختلف اقتصاد، برنامه های اخلاقی ارایه کرده است. بر این اساس، اخلاق در تعمیق و تثبیت شعار سال 1391؛ یعنی «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نقش بسیار ارزشمندی دارد. اخلاق با ورود به حوزه های کار و تولید و مصرف می تواند زمینه های تقویت این امر را ایجاد کند، زیرا آموزه های اخلاقی اسلام، زمینه ساز نظام اقتصاد اسلامی است. به همین دلیل، دقت در اجرایی شدن آن می تواند در رشد و توسعه آن نقش آفرینی کند. پس اخلاق مانع شکوفایی نیست، بلکه انگیزه فعالان عرصه اقتصاد را بالا می برد. از این رو، در دو حوزه کار و تولید و مصرف، الزامات اخلاقی که نقش ارزشمندی ایفا می نمایند، در حد بضاعت ذکر خواهد شد.
 
دستاوردهای رونق بخشی به تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
سید رضا طاهری
 
چکیده: بر اساس نگاهی، مردمان از منظر اقتصادی به دو گروه تقسیم می شوند: 1ـ مصرف گرای محض؛ 2ـ مصرف گرای مولد. بدیهی است دین اسلام از پیروانش می خواهد که از دسته دوم باشند، یعنی در کنار مصرف نعمت های پروردگار که بسیاری از آن ها حاصل دسترنج و کار و تولید دیگران است، خود نیز اهل تولید باشند و به دیگران نفعی برسانند. در میان گروه دوم به الگوهایی بر می خوریم که کمترین میزان مصرف را داشته و در عین حال در اوج کارهای تولیدی بوده اند. جامعه ما بدون پویایی در زمینه کار و تولید و تلاش مضاعف در این باره نمی تواند به رشد اقتصادی، علمی، معنوی و فرهنگی خود امید بندد. آنچه در این نوشتار می آید، برشماری دستاوردهایی است که در برابر کار و رونق بخشیدن به تولیدات داخلی، بهره جامعه اسلامی ایرانی می شود.
 
گفتنی است مجموعه مقالات «اشارات» که ویژه سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است به مدیر مسؤولی علی رضا رنجبر در سال 1391 در 200 صفحه و به قیمت 5000 تومان، به همت مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما منتشر شده است.
 
  1391/06/09
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.