صفحه اصلی> اخبار و اطلاعيه ها

گردهمایی بین المللی آموزش و جهانی شدن برگزار می شود

گردهمایی بین المللی آموزش و جهانی شدن برگزار می شود


بر این اساس، گردهمایی بین المللی آموزش و جهانی شدن توسط مرکز ملی جهانی شدن و با همکاری دستگاه های تخصصی و اجرایی ذیربط در داخل کشور از جمله؛ وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر کمیسیون ملی آیسسکو در تهران، دفتر منطقه ای یونسکو در تهران دهه سوم شهریورماه سالجاری در تهران برگزار می شود

با تصویب دولت و با هدف انسجام بخشی به فعالیتهای آموزشی کشور در حوزه جهانی شدن و استفاده از تجارب بین المللی، گردهمایی بین المللی "آموزش و جهانی شدن" برگزار می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مرکز ملی جهانی شدن و به استناد تبصره(3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی -مصوب 1370- با برگزاری گردهمایی بین المللی آموزش و جهانی شدن در تهران موافقت کرد.

بر این اساس، گردهمایی بین المللی آموزش و جهانی شدن توسط  مرکز ملی جهانی شدن و با همکاری دستگاه های تخصصی و اجرایی ذیربط در داخل کشور از جمله؛ وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر کمیسیون ملی آیسسکو در تهران، دفتر منطقه ای یونسکو در تهران دهه سوم شهریورماه سالجاری در تهران برگزار می شود.

هدف از برگزاری این گردهمایی، انسجام بخشی به فعالیتهای آموزشی کشور در حوزه جهانی شدن، استفاده از تجارب بین المللی و اثرگذاری بر روندها و رویکردهای آموزشی موجود در زمینه جهانی شدن، آسیب شناسی وضعیت موجود آموزشی ایران و کشورهای مختلف با معیارهای جهانی شدن، ایجاد بستری برای شناخت ظرفیتها و توانمندیهای کشورهای مختلف و ایجاد ارتباط موثر کاری به منشور تبادل تجربیات و تعیین و تدوین پیش نویس همکاریهای بین المللی در زمینه آموزش و عصر جهانی شدن است.
 
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
 

 
  1391/06/18
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.