صفحه اصلی> نشست های مرکز پژوهش و سنجش افکار

نشست علمی – پژوهشی" درک واژگان برنامه‌های کودک شبکه جهانی جام‌جم در میان کودکان ایرانی خارج از کشور"

نشست علمی – پژوهشی" درک واژگان برنامه‌های کودک شبکه جهانی جام‌جم در میان کودکان ایرانی خارج از کشور"
--

هیچ رسانه ای نمی تواند در خلا و بدون شناخت مخاطب، موفق باشد و شبکه جهانی جام جم   به دلیل ماهیت و کارکردآن به پژوهش های کاربردی نیاز جدی و حیاتی دارد.


درنشست علمی – پژوهشی" درک واژگان  برنامه‌های کودک شبکه جهانی جام‌جم در میان کودکان ایرانی خارج از کشور" که با حضور جمعی از مدیران مرکز تحقیقات،مدیر شبکه جهانی جام جم و مدیران آن شبکه  در مرکز تحقیقات صدا و سیما برگزار شد، دکتر طلوعی ضمن بیان مطلب فوق ،  با بیان برخی ویژگی های مهاجران ایرانی ، به ضرورت شناخت دستگاه ذهنی مخاطبان خارج از کشور  پرداخت . وی شناخت ذائقه رسانه ای ایرانیان خارج از کشور را از معیارهای مهم،برای تدوین اهداف و راهبردهای این شبکه دانست وگفت : با شناخت مخاطب ، می توان برنامه ریزی رسانه ای فعال در این شبکه را به انجام رساند.
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات : درابتدای نشست جعفر عبدالملکی ،مدیر کل پژوهش استان ها و خارج از کشور ضمن خوشامدگویی به حاضران ،توضیحاتی درمورد پژوهش انجام شده ، ارائه کرد .
در ادامه،سرکار خانم دکتر افراشی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان ناظر پژوهش،با اشاره به تفاوت بین فرهنگ متن مدار و تصویری ، تصویر را نوعی نظام نشانه ای
چند لایه ای دانست که در کمترین زمان منتقل می شود.امابه نظر ایشان، درک بسیاری از مفاهیم انتزاعی، یعنی مفاهیمی که پیوند عمیقی با عینیات ندارند، مثل عدالت و عشق از طریق مفهوم سازی تصویربنیاد، دشوار است . به نظر ایشان ، کودکان در دوران حاضر به لحاظ شناختی با نسل قبل تفاوت دارند و محیط چند رسانه ای و تصویری را به گونه ای دیگر درک می کنند. همچنین، این تفاوت شناختی بین کودکان خارج از کشور و داخل کشور وجود دارد .
در ادامه، سرکار خانم توکلی،مجری پژوهش چند روشیِ"  میزان و عوامل درک واژگان و ساخت‌های زبانی فرهنگ بنیاد برنامه‌های کودک شبکه جهانی جام‌جم" که در مرکز تحقیقات صدا و سیما انجام شده است ، با بیان مسئله، به نتایج پژوهش خود پرداخت. وی پس ازتحلیل نتایج واژگان و مفاهیم برنامه های کودک شبکه جهانی جام جم عنوان کرد: کودکان ایرانی خارج از کشور هرچند می توانند بسیاری از واژگان پربسامد برنامه های کودک شبکه جهانی جام جم را درک کنند، اما نمی توانند این واژگان را در صحبت به زبان فارسی به کار ببرند . همچنین، درک کودکان از مفاهیم فرهنگی برنامه ها به نسبت واژگان ، بسیار پایین تر است . درادامه وی، ضمن ارائه پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش ،  تدوین مدل برنامه ریزی زبان در برنامه های کودک شبکه جهانی جام جم را راهکاری موثر در ارتقای زبان آموزی کودکان از طریق این شبکه دانست و گفت: با توجه به اینکه بر اساس نتایج پژوهش، مادران به عنوان مهم‌ترین معلمان زبان فارسی، تأثیر به سزایی در موفقیت برنامه‌های زبان‌آموزی کودکان مهاجر دارند، تقویت جایگاه فرهنگی زبان از طریق برنامه های این شبکه در نزدمادران در یادگیری زبان فارسی کودکان موثر خواهد بود .همچنین با توجه به اینکه کودکان، بسیاری از واژگان را درک کرده‌ ،اما درگفتار از این واژگان کمتر استفاده نموده‌اند،ضروری است پردازش واژگان در شبکه جام جم از سطح درک به سطح تولید نزدیک‌تر شود و با فعال ساختن مخاطبان در برنامه‌ها، زمینه‌های افزایش کاربرد واژگان فراهم شود.
درادامه جلسه ، آقای میرکیانی ، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه جهانی جام جم ضمن تقدیر از پژوهش انجام شده ،آن را دستمایه ارتقا کیفی برنامه های کودک و نوجوان درشبکه جهانی جام جم برشمرد. این نشست با پرسش و پاسخ مخاطبان به پایان رسید.

 

  1391/12/08
آرشیو اخبار پژوهشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.