آخرین شماره فصلنامه مطالعات انتخابات   •  آرشیو
  
شناسنامه فصلنامه مطالعات انتخابات

شماره فصلنامه: 9
عنوان: فصلنامه مطالعات انتخابات
سال: 1393
فصل: پاییز و زمستان
صاحب امتیاز: مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما
مدیر مسئول:  دکتر جعفر عبدالملکی
سردبیر: علی عنایتی شبکلایی
اعضای هیئت تحریریه:  دکتر پرویز امینی، دکتر اصغر افتخاری، دکتر پیمان جبلی، دکتر اردشیر زابلی زاده، دکتر غلامرضا غلامی ابرستانی، محمد مهدی منصف پور، دکتر محمد قلی میناوند، دکتر علی اشرف نظری
مدیر داخلی:  دکتر عارف دانیالی
ویرایش وصفحه آرایی:  زهرا سادات مرعشی
نمونه خوان:الهام فراستی


کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.