آخرین شماره فصلنامه مطالعات رسانه‌های جدید  •  آرشیو
  
 
شماره فصلنامه مطالعات رسانه‌های جدید : 12-13
فصل : تابستان و پاییز
سال :  1394
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست فصلنامه مطالعات  رسانه‌های جدید 
عنوان : تحليل مضمون فرهنگ در انيميشن هاي «سوري لند»

تحليل مضمون فرهنگ در انيميشن هاي «سوري لند»

چکیده: مقاله حاضر بازتاب مفاهيم فرهنگي در کليپ هاي انيميشني «سوري لند» را به روش تحليل مضمون مطالعه کرده است. پرسش هاي اين پژوهش عبارت اند از: ويدئوکليپ هاي «سوري لند» چه مفاهيمي از فرهنگ را مورد نقد قرار داده اند و کدام موضوعات و مضامين فرهنگي، محتواي اين انيميشن ها را تشکيل داده است. بر اين اساس، با پيروي از نظريه هاي فرهنگي و فرهنگ و رسانه، پنج کليپي که داراي بيشترين محبوبيت در ميان کاربران اينستاگرامي صفحه سوري لند بود، انتخاب شد. تحليل ها حاکي از آن است که فرهنگ سازي رسانه اي از طريق سوري لند در معرض خوانش بينندگان قرار گرفته است. در مجموع مي توان گفت مقوله هايي مانند از خودباختگي و از خودبيگانگي فرهنگي، تضعيف هويت ملي، تفاوت ارزشي ميان نسل ها، بي تفاوتي، کنش هاي فرهنگي نادرست و رايج در اجتماع و باورهاي عمومي، مورد نقد اين ويدئوهاي انيميشني قرار گرفته است و اين رسانه از طريق تصوير و بنمايه طنز، سعي در تغيير ذهنيت هاي کاربران شبکه هاي اجتماعي دارد.
نویسنده : سمانه مهرپرور دانشجوي دکتري علوم ارتباطات، دانشگاه علوم و تحقيقات
عنوان : سپهر عمومي در شبکه اجتماعي «تلگرام» در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

سپهر عمومي در شبکه اجتماعي «تلگرام» در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

چکیده: توسعه فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي و کاهش هزينه هاي دسترسي به ابزارهاي ارتباطي و اينترنت پهن باند، سبب افزايش عضويت کاربران در شبکه هاي اجتماعي موبايلي شده است. استفاده گسترده کاربران ايراني از پيام رسان «تلگرام»، ضرورت بررسي سپهر عمومي در اين شبکه اجتماعي را برجسته مي سازد. با توجه به اهميت انتخابات رياست جمهوري، اين پژوهش، به واسطه تحليل محتواي کيفي گفتگوها و مطالب ارسالي در 7 گروه تلگرامي با اهداف غيرسياسي، در يک بازه زماني سه روزه (انتخابات، روز قبل و پس از آن)، به بررسي «نوع محتوا»، «شبيه دوستي»، «نوع مواجهه»، «تأثير شامل سازي عمومي بر مشارکت»، و «قابليت تلگرام به عنوان رسانه جايگزين» پرداخته است. نتايج پژوهش، سطح بالاي «شبيه دوستي» و امکان «مواجهه غير عمدي» اعضا با تفاوت هاي سياسي را نشان مي دهد. «اطلاع رساني»، «ترغيب- اقناع»، «طنز» و «بيان آراي شخصي سياسي» بيش از ساير محتواها در گروه ها قابل مشاهده است.
نویسنده : شلاله معراجي اسکوئي دانشجوي دکتري مديريت رسانه، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي،
عنوان : تحليل محتواي الگوهاي سبک زندگي در شبکه «من وتو» (با تاکيد بر برنامه من وتو پلاس)

تحليل محتواي الگوهاي سبک زندگي در شبکه «من وتو» (با تاکيد بر برنامه من وتو پلاس)

چکیده: اين مقاله، با هدف شناسايي سبک و شيوه هاي زندگي عرضه شده در برنامه «من وتو پلاس» شبکه من وتو نوشته شده است. الگوي نظري - تحليلي سبک زندگي بر اساس نظريات جامعه شناسان کلاسيک و مدرن از جمله زيمل، وبلن، وبر و بورديو بوده و چارچوب نظري استفاده شده براي تحليل داده هاي بدست آمده نظريه يادگيري اجتماعي و جامعه پذيري بوده است. در اين پژوهش، مقوله هاي مصرف فرهنگي، نحوه گذران اوقات فراغت، ارزش هاي اجتماعي، گروه هاي مرجع به روش تحليل محتوا و پرسشنامه معکوس مورد بررسي قرار گرفته اند. براي نمونه گيري از ميان قسمت هاي پخش شده برنامه «من وتو پلاس» از روش نمونه گيري طبقه اي استفاده شد که از مجموع 120 برنامه پخش شده در فصل تابستان و پاييز 1395، 60 برنامه (يک هفته آماري) انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که در برنامه «من وتو پلاس» با استفاده از رويکرد سرگرمي و در قالب گزارش، شيوه زندگي جديدي به مخاطبان معرفي مي شود. سبک و شيوه زندگي انگليسي ايرانيان مقيم انگلستان همواره مورد تاکيد و توجه برنامه سازان بوده است و موسيقي و فيلم هاي غربي از جمله کالاهاي فرهنگي هستند که در اين برنامه به عنوان الگوي مصرف فرهنگي معرفي شدند.
نویسنده : محمدرضا رسولي دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي . واحد تهران مرکزي
نویسنده : ريحانه آقارجبي کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي
عنوان : بازنمايي انقلاب اسلامي ايران در تلويزيون ماهواره اي «من وتو» تحليل گفتمان انتقادي مستند «از تهران تا قاهره»

بازنمايي انقلاب اسلامي ايران در تلويزيون ماهواره اي «من وتو» تحليل گفتمان انتقادي مستند «از تهران تا قاهره»

چکیده: در اين مقاله، با رويکرد ون دايک به تحليل گفتمان انتقادي مستند سياسي- تاريخي «از تهران تا قاهره» محصول شبکه تلويزيوني ماهواره اي «من وتو» پرداخته شده است. در اين مستند، فرح پهلوي حضور دارد و وقايع انقلاب اسلامي از ديدگاه او روايت مي شود. در «از تهران تا قاهره»، رژيم پهلوي و شاه به عنوان جبهه خودي و انقلاب، امام و نظام جمهوري اسلامي به عنوان جبهه دشمن تعريف شده است. همچنين، بر اين ادعا، تأکيد مي شود که وقوع انقلاب اسلامي و سرنگوني رژيم پهلوي با حمايت و خواست ابرقدرت هاي جهاني (امريکا و انگليس) انجام شده است. در سراسر اين مستند، تلاش شده است صفاتي چون «خشونت و بي رحمي، بي منطق بودن و کشتار بيگناهان» به انقلابيون، امام و سران انقلاب و نظام جمهوري اسلامي نسبت داده شود. در مقابل، شاه، دربار و طرفداران رژيم پهلوي، «آرام، مهربان و خوش قلب، وطن پرست و متمدن» تصوير شوند. در اين مستند، اين ايده که حکومت ايران، بايد شاهنشاهي و ادامه سلطنت پهلوي باشد، طبيعي جلوه داده مي شود. تحليل اين مستند نشان داد که گفتمان شبکه «من وتو»، همان گفتمان سلطنت طلبان (پهلوي) و در تقابل با گفتمان نظام جمهوري اسلامي است. در گام اول اين گفتمان، براي زير سئوال بردن وجهه مردمي انقلاب اسلامي و مشروعيت نظام جمهوري اسلامي و ايجاد نفرت در مخاطب تلاش مي کند. در گام بعدي، هدف، تأييد و مشروعيت بخشي به رژيم پهلوي و ايجاد علاقه نسبت به آن است. در گام سوم، زمينه سازي و ايجاد آمادگي ذهني نسبت به پذيرش دوباره حاکميت پهلوي و ترسيم آينده اي آرماني، سرشار از آزادي، توسعه يافتگي، احترام و دوستي صورت مي گيرد.
نویسنده : فرزانه نزاکتی دانشجوي دکتري ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائي
عنوان : شيوه استفاده «شبکه العربيه» از شگرد تفرقه افکني در جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران

شيوه استفاده «شبکه العربيه» از شگرد تفرقه افکني در جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران

چکیده: شبکه «العربيه» به عنوان بزرگترين رقيب رسانه اي جمهوري اسلامي ايران در جهان عرب هجمه شديدي را عليه ايران به ويژه پس از اعدام آيت الله شيخ نمر از علماي عربستان و واکنش هاي صورت گرفته در ايران به راه انداخته است. در اين شبکه از شگردهاي گوناگون جنگ رواني استفاده شده که در پژوهش پيش رو شگرد تفرقه افکني به عنوان يکي از مهمترين شگردهاي استفاده شده از سوي اين شبکه ماهواره اي عليه ايران بررسي مي شود. پژوهش حاضر بر اساس تحليل محتواي کيفي و روش قياسي نگارش و بدين منظور ابتدا به مطالعه کتابخانه اي جنگ رواني و شگرد تفرقه افکني پرداخته و سپس همه خبرهاي مربوط به جمهوري اسلامي ايران در سه ماه اول سال 2016 از بخش خبري 20 به عنوان مهمترين بخش خبري العربيه را مورد بررسي قرار داده است. نتايج پژوهش گوياي آن است که العربيه در استفاده از راهکار تفرقه افکني، دو بُعد داخلي و خارجي را مدنظر قرار داده است، و در تلاش براي ايجاد تفرقه در ميان ملت و نظام ايران است. همچنين اين شبکه، با تحت تأثير قرار دادن ديدگاههاي ملتهاي عربي و اسلامي عليه ايران کشور ما را از جمع کشورهاي عربي و اسلامي جدا مي کند.
نویسنده : سعید سرابی عضو هيئت علمي دانشگاه صداوسيما
نویسنده : محسن شاکري نژاد عضو هيئت علمي دانشگاه صداوسيما
نویسنده : محمدرضا جاسم زاده جايروند کارشناس ارشد ژورناليسم
عنوان : درآمدي بر کنشگري برخط و جنبش هاي اجتماعي معاصر

درآمدي بر کنشگري برخط و جنبش هاي اجتماعي معاصر

چکیده: جنبش زيست محيطي در دهه 1990 ميلادي بيانگر سرآغاز عصر جديدي براي مشارکت مدني است. در نتيجه بحران مالي، شورش هايي که مخالف اقدامات رياضتي و قطع برخي کمک ها بر مبناي سياست گذاري اجتماعي بودند، نسخه کنوني کنش مدني را ارائه کردند. جنبش هاي اجتماعي به منظور کنش جهاني يا کنشگري جهاني تطور يافته اند. ما شاهد فراملي شدن شبکه هاي کنشگري هستيم. جنبش هاي اجتماعي با کاربرد فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي به مثابه ابزارهاي اصلي، سبب ترويج همکاري شده اند، پشتيباناني براي خود يافته اند و تظاهرات و اعتراضهايي را در سرتاسر جهان سازماندهي کرده اند. فناوري هاي جديد-اينترنت، تلفن هاي همراه و تبلت ها-قابليت خود براي قدرتمندسازي جامعه مدني و تقويت دموکراسي را در همه جهان به نمايش گذاردهاند. صاحب نظران شکل هاي جديدي از دموکراسي را که از مشارکت شهروندان نشئت مي گيرد (دموکراسي مشورتي و دموکراسي انجمني) توصيف کرده اند که به واسطه سازوکارهاي برخط ارتقا يافته اند. مشارکت مدني و کنشگري با جوامع مجازي سازگار شده و پيوندهاي سازماني و مهارتهاي شبکه اي خود را به بيشترين ميزان خود رساندهاند. آنها نمايانگر اين مجراهاي مشارکت در حال ظهور هستند و در شکل دادن به جريان هاي معاصر مشارکت سياسي، نقش داشته اند.
نویسنده : حسین حسنی دکتراي علوم ارتباطات اجتماعي
عنوان : آيا رفتار زنان و مردان در يادگيري و اقتباس نوآوري هاي فناوري اطلاعات متفاوت است: مطالعه نظري1

آيا رفتار زنان و مردان در يادگيري و اقتباس نوآوري هاي فناوري اطلاعات متفاوت است: مطالعه نظري1

چکیده: اين پژوهش، به بررسي تأثير جنسيت بر روي ويژگي هاي اشاعه نوآوري راجرز (1995) در رابطه با نوع رفتارهاي يادگيرنده نوآوري با توجه به وجود فناوري اطلاعات جديد و اقتباس آن مي پردازد. نظريه اشاعه نوآوري به صورت نظري به منظور گسترش مطالعات يادگيري و اقتباس فناوري اطلاعات مورد استفاده قرارگرفت. با استفاده از نظريه مذکور، چارچوب پژوهشي را مطرح کرده ايم که از ويژگي هاي اشاعه نوآوري راجرز (1995) استفاده مي کند (مزيت نسبي، سازگاري، پيچيدگي، آزمون پذيري و مشاهده پذيري)، بحث اصلي اين است که ويژگي هاي اشاعه نوآوري راجرز در تأثيري که بر رفتارهاي يادگيرنده فناوري اطلاعات دارند، به طور متفاوتي از جنسيت تأثير مي پذيرند.
نویسنده : جواد صادقی دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت رسانه، دانشگاه صداوسيما
             

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.