آخرین شماره فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه های جدید  •  آرشیو
  
 
شماره فصلنامه مطالعات ماهواره : 9
فصل : تابستان
سال :  1393
شناسنامه... دريافت فايل                       
فهرست فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه های جدید 
عنوان : مطالعه تطبیقی قابلیت‌های رسانه‌های جمعی و اجتماعی مدیریت بلایای طبیعی: مطالعه موردی زلزله و سونامی سال 2011 شرق ژاپن
چکیده: زلزله و سونامی 2011 در شرق ژاپن یکی از بزرگ‌ترین و مخرب‌ترین بلایای طبیعی رخداده در کشور ژاپن بود؛ بحرانی که تمامی اقشار و سازمان‌های این کشور را درگیر خودکرد و نیازمند اقدامات و عملکردهای سریع و گریزناپذیر مدیران بحران بود. این مقاله، باهدف مقایسه عملکرد رسانه‌های جمعی و اجتماعی در مدیریت زلزله و سونامی 2011ژاپن، به مطالعه تطبیقی عملکرد این رسانه‌ها در این بلای طبیعی پرداخته و به این نتیجه می‌رسد که این دو نوع رسانه مشترکاً سه نقش عمده اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی، آگاهی‌بخشی و آموزش، و همبستگی عمومی را به عهده داشته‌اند؛ اما در نوع عملکرددر حوزه‌هایی چون اطلاع‌رسانی، پوشش خبری و سرعت انتشار اخبار بحران، جذب مخاطبان، زیرساخت‌ها، شفافیت و صحت پیام، دسترسی به منابع اطلاعاتی رسمی و غیررسمی، قابلیت تعامل با مخاطب، فراوانی مخاطبان، تأمین محتوای مولتی‌مدیا وپوشش جزئیات بحران بین رسانه‌های جمعی و رسانه‌های اجتماعی تفاوتهای بنیادینی وجود داشته است. بر این اساس موارد عملکرد هر یک از این رسانه‌ها با یکدیگر مقایسه و نقاط قوت و ضعف آنها شرح داده شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه شیوه ارائه پیام و جذب مخاطب در دو نوع رسانه جمعی و اجتماعی قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند، اما این رسانه‌ها در شرایط بحرانی می‌توانند به‌خوبی مکمل همدیگر باشند و مدیران بحران می‌توانند برای رفع نیاز مخاطبان درچنین شرایطی از هر دوی این‌گونه رسانه‌ها استفاده نمایند.
نویسنده : فاطمه مهربان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبایی
نویسنده : سیاوش صلواتیان دکتری مدیریت رسانه استادیار دانشگاه صداوسیما
عنوان : ساختار روایت در فیلم تعاملی
چکیده: فيلم هاي متعارف مخاطب را پذيرنده جريان ثابت تصاوير تلقي مي کنند و تماشاي دوباره آنها به معناي تا آخر نشستن و ديدن مجدد همان جريان رويداد است. اما چه ميشد اگر فيلم ها – به جاي اينکه نمايش رويداد ثابتي باشند – متوجه مخاطب ميشدند و او را در گشايش پيرنگ دخالت ميدادند؟ چرا نميشود داستان هاي روايت نشده را کشف کرد و چرا اجازه نمي دهيم مخاطب در روند شکل گيري رويداد مشارکت کند؟ بررسي روايت پنهان شده در لواي «چه ميشد اگر...» و پيرنگ هاي قابل هدايت که مخاطبان در آنها نه تماشاگر منفعل، بلکه مشارکت کننده‌اي فعال باشند، هم چالشي زيبايي‌شناسانه و هم فناورانه است. فيلم تعاملي علاوه بر يک مدل روايت مشارکتدهنده (روايت تعاملي)، نيازمند فناوري لازم براي ارائه نيز هست. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، بررسي و ارائه ساختار روايتي تعاملي است که بتواند در برنامه‌هاي نمايشي به کار رود. در اين مسير، ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط به ساختار روايت و روايت تعاملي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و با تحليل ارتباط بين زيبايي‌شناسي، روايت و تعامل و با ارائه آثار مرتبط، به بحث پيرامون مدلي از روايت پرداخته‌ايم که در عين خلق روايت، امکان کنترل آن توسط بيننده و همچنين دخالت مخاطب در تغيير پيرنگ را فراهم ميکند. در مقاله حاضر پس از بررسي ساختار روايت از ديدگاه‌هاي مختلف و همچنين در باز‌ي‌هاي رايانه‌اي، مدل‌هاي تعاملي و ويژگي‌هاي اين مدل‌ها و نقاط قوت و ضعف آنها بررسي شده تا مدلي براي روايت تعاملي فراهم شود که درگيري و تعامل عميق مخاطب با روايت را ميسر سازد و ضمناً توليد فيلم تعاملي مورد نظر با اين مدل را به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه سازد.
نویسنده : الهه شاکري دارياني كارشناسي ارشد تهيهکنندگي از دانشگاه صداوسيما
عنوان : راهبردهاي چگونگي استفاده از «محتواي کاربرساخته» در اخبار صداوسيما
چکیده: اين روزها استفاده از ظرفيت‌هاي روزنامه‌نگاري شهروندي1 و اطلاعات وبلاگ‌ها، پادکست‌ها و ويدئوهايي که کاربران منتشر مي‌کنند، از مهمترين مشخصه‌هاي به‌روز بودن رسانه‌هاست؛ البته استفاده رسانه‌ها از اين منابع خبري جديد، مشکلات و گرفتاري‌هاي خود را نيز دارد. موضوع اين مقاله بررسي ابعاد و مسائل مطرح براي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران در استفاده از «محتواي کاربر ساخته»2 است. اين مطالعه، به‌صورت کيفي و در دو مرحله جمع‌آوري اطلاعات کتابخانه‌اي و مصاحبه عميق انجام شده است. مشارکت‌کنندگان در اين پژوهش 18 نفر از کارشناسان، دبيران، سردبيران و مديران خبر شاغل در صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران بوده‌اند. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش مصاحبه‌شدگان، مخاطبان مغرض و خطر امنيتي نظير درز اطلاعات يا افتادن رسانه در مسير جريان‌هاي هدايت‌شده خبري از بيرون را تهديدهاي مهم استفاده از اين نوع محتوا دانسته‌اند. راهحل نهايي مديران و سردبيران رسانه صداوسيما براي مقابله با اين تهديدها، استفاده نکردن از توليدات کاربران يا تهيه گزارش‌هاي موازي خبرنگاران رسمي و آزاد مرتبط با رسانه و پخش آنها به‌جاي توليدات کاربران بوده است؛ اما کارشناسان معتقد بودند راهحل برخورد با اين تهديدها آموزش و به‌کارگيري نيروهاي حرفه‌اي در رسانه، بررسي چندباره و اعتماد به درک رسانه‌اي کاربران است.
نویسنده : سياوش صلواتيان دکتري مديريت رسانه عضو هيئت علمي دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسيما
نویسنده : مريم معظمي گودرزي کارشناسي ارشد ژورناليسم راديو و تلويزيون
عنوان : سياست‌گذاري ماهواره در ايران: فرصت‌ها و مشکل‌ها
چکیده: به نظر ميرسد سياست‌گذاري در مورد چگونگي مواجهه با شبکه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي، در ايران، به امري غامض و پيچيده تبديل شده است. از سويي پيشرفت‌هاي فناوري و تنوع نيازهاي مخاطبان، عملاً امکان ممنوعيت کامل دريافت برنامه‌هاي اين شبکه‌ها را از ميان برده و از سوي ديگر مسائل مهمي مانند جنگ نرم و رسانه‌اي مانع از بي‌توجهي به اين مقوله شده است. در اين پژوهش، سياست‌هاي فعلي جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با شبکه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي را مرور کرده و برخي نقاط قوت و ضعف و مواردي از مشکلات هر روش را از نظر گذرانده‌ايم. در ادامه، راهکارهاي پيشنهادي جايگزين از جمله آموزش سواد رسانه‌اي و گسترش زمينه‌هاي تفريحات سالم را که ميتوانند به جاي ممنوعيت، سانسور يا ارسال پارازيت آثار زيان‌بار ماهواره را کاهش دهند، مطرح کرده‌ايم.
نویسنده : فرزانه نزاکتي دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
عنوان : بررسي تطبيقي سياست‌گذاري اينترنت در کشورهاي ايران، چين و روسيه
چکیده: سياس‌گذاري اطلاعاتي سطح وسيعي از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي (ICT) را دربرمي‌گيرد. اينترنت يکي از اين فناوري‌هاست و هسته اصلي ICT را تشکيل ميدهد. بنابراين بيشتر بحث سياست‌گذاريهاي اطلاعاتي مربوط به اينترنت ميشود. در اين تحقيق، که با روش اسنادي و کتابخانه‌اي صورت گرفته، سياست‌گذاري اينترنت و وضعيت آن در کشورهاي ايران، چين و روسيه بررسي شده است. نتايج به دست آمده نشان ميدهد که در کشورمان، ايران، در روند سياست‌گذاري و آرمان‌هاي دسترسي به يک جامعه اطلاعاتي مطلوب گام‌هاي بلند و خوبي برداشته شده، اما در مرحله برنامه‌ريزي و اجرا و هماهنگي آن با ديگر کشورهاي جهان به نظر ميرسد تا حدي عقب مانده‌ايم. در بسياري از موارد در بحث کمي، رشد نسبتاً خوبي داشته‌ايم؛ اما در بحث کيفي با مشکلات، کاستي‌ها و نواقص زيادي روبه‌رو بوده‌ايم. دولت روسيه، عليرغم گمانه‌زني در مورد تمايل دولت براي کنترل اينترنت، از يک سياست پيشگيرانه در خصوص قانونگذاري در مورد عدم کنترل اينترنت حمايت ميکند. اينترنت در روسيه، به خاطر حمايت نکردن پوتين براي قانون‌گذاري در اين زمينه، هنوز بدون کنترل است. در کشور چين، سياست‌هاي تنظيمي حوزه اينترنت از طرفي بهبود زيرساخت‌ها و نفوذ اينترنت به‌وسيله سرمايه‌گذاري دولتي را تشويق مي‌کنند و از طرف ديگر استفاده و محتواي اينترنت به شدت قاعده‌مند بوده و تحت کنترل قرار ميگيرد. در دنياي فناوري اطلاعات، نام چين با سانسور اينترنت گره خورده است.
نویسنده : علي جعفري دکتري علوم ارتباطات مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
             

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.