آخرین شماره فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه های جدید  •  آرشیو
  
شناسنامه فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه های جدید 

شماره فصلنامه: 9
عنوان: فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه هاي جديد
سال: 1393
فصل: تابستان
صاحب امتیاز: مرکزپژوهش و سنجش افکار صدا و سیما
مدیر مسئول:  دکتر جعفر عبدالملکی
سردبیر: دکتر محمد فتحی نیا
اعضای هیئت تحریریه:  مهندس محمد مسعود ابوطالبی، دکتر سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی، دکتر سید محسن بنی هاشمی، دکتر اکبر حبیب اللهی، دکتر سید مجتبی رضوی طوسی و مهندس مهدی سیاسی‌فر، دکتر سید محمد مهدی‌زاده و بهنام یاوری
مدیر داخلی:  فاطمه پیر بداقی
ویرایش و صفحه آرایی:  زهرا سادات مرعشی
نمونه خوان:الهام فراستی

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.