25   April   1847


تولد الکساندر گراهام بل

ويژگيهاي نمايه‌اي:
نام شخصيت: الكساندر گراهام بل
تاريخ تولد: 25 آوريل 1847
مكان تولد: انگلستان - اسكاتلند
تاريخ وفات: 24 آوريل
مكان زندگي شخصيت: انگليس - اسكاتلند - ادينبورد - انتاريو - بوستن
دليل معروفيت: اختراع تلفن
خلاصه
الكساندرگراهام بل مخترع تلفن در 25 آوريل 1847(5 ارديبهشت 1226 هـ.ش) درشهر ادينبور و اسكاتلند
متولد شد وي اگر چه چندسالي بيش به مدرسه نرفت ولي با همت خودش و تلاش خانواده هم در دوران ابتدايي
و هم در دوران متوسطه شاگرد ممتازي بود او تحصيلات كالج نداشت و از آنجا كه پدر گراهام بل يعني
ملويل بل متخصص فيزيولوژي صدا، اصلاح گفتار و آموزش به ناشنوايان بود در همان دوران كودكي علاقه
بل به شغل پدر در او پيدا شد و او تصميم گرفت با شغل پدر امرار معاش كند.
درسال 1871 ميلادي (1250 هـ.ش) الكساندر گراهام بل كه درآن هنگام 24 ساله بود دوبرادر خود را
به خاطر سل ازدست داد و او خود از بيماري جان سالم به دربرد ودر همان سال به همراه پدر و مادر
خود راهي شهر انتاريو كانادا شد،‌ گراهام بل يكسال در كانادا با آسايش زندگي كرد ودوران نقاهت
خود را سپري كرد.
درهمان سال الكساندر راهي ايالات متحده شدن چون نامه‌اي از خانم سارافولر ،‌مدير آموزشگاه ناشنوايان
بوستن دريافت كرد كه درآن نامه از او خواسته شده بود كه شغل معلمي درآن آموزشگاه را بپذيرد و از
آن پس بل هرروز به كلاس درس مي رفت و روشهايي كه از پدر خود براي آموزش ناشنوايان يادگرفته بود
به كار مي بست او در پايان روز آزمايش ارتعاش را با دياپازنهاي خود ازسر مي گرفت، او دياپازنهاي
خود را در اتاق خواب گذاشته بود و برروي آنها كار ميكرد و معتقد بود كه مساله ارتعاش مجهولات زيادي
دارد او در اين زمينه به مطالعه يكي از كتابهاي مشهور هلموتز، فيزيكدان نامي آلماني،‌ به نام تئوري
وظايف اعضاء مبني بر مطالعه احساسات شنوايي پرداخت و در همين زمان يعني در دهه هفتاد او در كارگاه
برق چارلز ويليامز كه مرجع بسياري از مخترعان بود با تامس واتسون آشنا شد.
واتسن درآن موقع فقط بيست سال داشت اما تا آن زمان به كارهاي گوناگوني پرداخته بود مدرسه را
در دوازده سالگي ترك كرد و از آن پس چندي به ظرفشويي ومدتي هم به پيشخدمتي پرداخته بود اما سرانجام
به دليل جاذبه شگفت برق به كارگاه ويليام آمده بود او آدمي چابكدست و تيزهوش بود ودر نمونه سازي
مهارت داشت از اين رو مخترعان اورا خوب مي شناختند آشنايي بل با واتسون به اين صورت بود كه بل
روزي در حاليكه كه تلگراف هارمونيك را دردست داشت ملاقات نمود و با او در زمينه بهتر كاركردن دياپازن
ها و فرستادن چند پيام درآن واحد با يك رشته سيم صحبت كرد بل از واتسون خواست كه او را در ساخت
اين دستگاه ياري نمايد و واتسون هم قول داد تا آنجا كه بتواند با آنها ياري برساند.
از آن پس الكساندر و واتسن به آزمايش تلگراف هارمونيك دست زدند و آزمايشهاي آنها پس از تعطيلي
كارگاه آغاز مي شد و آنها تا سرتاسر بهار سال بعد به هم كاركردند.
الكساندر و واتسن برابر هم، هريك درسويي از اتاق ايستاده بودند. سيم درازي دو دستگاه را بهم
وصل ميكرد، الكساندر گاه‌بگاه يك دياپازن برمي داشت و به گوشش مي چسباند. سپس آن را برجايش مي
گذاشت و كمي تنظيم مي كرد و آزمايش را ازسر مي گرفت آنها به درستي نظريه خود آگاه بودند اما روش
به كار بستنش را نمي دانستند نخست نتهاي را بدقت موزون مي كردند و با سيم مي فرستادند اما هنگام
دريافت آنها را درهم مي يافتند بل در همين هنگام پس از آزمايشات زياد، نااميد شد و درهمين هنگام
جرقه توليد و ساخت تلفن درمغز او زده شد او طرح خود را به واتسون توضيح داد و پس از مشورت آنها
به اين نتيجه رسيدند كه ساخت تلفن به هزينه زيادي احتياج دارد و ساختن حتي يك نمونه هم از از استطاعت
مالي آنها به دور است. پس از يكي دوروز بل به خود جرات داد به ديدن آقاي هبرد و آقاي ساندرز كه
هردو آنها از سرمايه داران بوستن بودند برود تا از آنها پشتيباني بكنند اما آنها استقبال چنداني
از بل نكردند و به او پيشنهاد كردند كه مشخصات تلگراف خود را به واشنگتن ببرد و آنرا در اداره
اختراعات ايالات متحده ثبت بكند و او رهسپار واشنگتن شد و بل اختراع خود را ثبت كرد.
از آن به بعد الكساندر هفته‌اي يك شب با واگن اسبي به خانه هبرد مي رفت چون در اولين ديدار كه
الكساندر براي كمك مالي به خانه آقاي هبرد رفته بود دراين ديدار دوستي الكساندر بر دل آن مرد نشست،
ميبل دختر آقاي هبرد لال بود و از اينرو پدرش از الكساندر خواست تا با روش خود با او سخن بگويد
و سخن گفتن را به او ياد بدهد. پس از چند هفته ديگر چندان نيازي به آموزش نبود. زيرا ميبل خوب
سخن مي گفت اما الكساندر هنوز هرهفته به خانه هبرد ميرفت و خود را درآن خانه بيگانه نمي يافت و
درهمين هنگام به ميبل قول داد كه با اوازدواج بكند، در همين هنگام، دوهمكار دياپازن را براي كارخود
كافي نيافته بودند، از اينرو الكساندر برآن شد كه به جاي دياپازن ازني فولادين ارگ استفاده كند
و آنها با اين كار نتيجه گرفتند و توانستند صوت را انتقال دهند و امتياز اولين تلفن در 7 مارس
1876 (6 اسفند 1876 هـ.ش) به او اعطا شد.
در 24 ژوئن 1876 (3 تير 1876) الكساندر به نمايشگاه صدساله صنايع گام نهاد.
اين نمايشگاه در فيد مونت پارك فيلادلفيا برگزار شد دراين نمايشگاه كه امپراطوربرزيل هم حضور
داشت بل برنده جايزه ويژه شد.
پس از آن بل به معرفي اختراع خود در اين زمينه پرداخت و در تالارهاي زيادي سخنراني كرد. درهمين
هنگام آقاي هبرد سرمايه‌گذاري را در تلفن آغاز كرد و حتي راضي به ازدواج او با ميبل شد و عروسي
آنها 11 ژوئيه 1877 (ـ21 خرداد 1256) انجام گرفت و درهمين هنگام بل به همراه ميبل روانه انگلستان
شد و در آنجاخانه‌اي را كرايه كرد مشغول پذيرايي مهماناني شد كه هركدام جوياي آشنايي با تلفن بودند
و او در انگلستان حتي در حضور ملكه هم طريقه كار تلفن را اجرا كرد.
بل وهمسرش در اكتبر 1878(آبان 1257) با كشتي به سوي آمريكا روانه شدند،‌و بل به محض رسيدن به
آمريكا روانه بوستن شد تا به دفاع از امتياز تلفن كه شركت دسترن يونيون مدعي آن شده بود بپردازد.
او دراين دادگاه سر بلند بيرون آمد و در همان سال آقاي هبرد و واستون اولين آگهي را چاپ كردندو
اين آگهي تاثير شگفت‌انگيزي در مردم داشت، هركس به فكر تهيه تلفن افتاد. درسال 1915 يك خط تلفن
سرتاسري درخاك آمريكا برقرار شد. آن روز رئيس جمهور آمريكا از كاخ سفيد در واشنگتن با فرماندار
كاليفرنيا ارتباط برقرار كرده بود و صداي او را مي شنيد. در اين جشن فقط رئيس جمهور و فرماندار
شركت نداشتند بلكه درهمين هنگام بل در نيويورك پشت ميزي نشسته بود وبا واتسن كه در كاليفرنيا بود
درباره روزهاي اوليه اختراع صبحت مي كرد.
سه سال بعد يعني درسال 1918 در 24 آوريل (4 ارديبهشت 1297) بل در نيويورك ديده از جهان فروبست.
و او كه مسيحي بود و كاتوليك به آئين آنها اورا دفن كردند.
فهرست منابع مورد استفاده:
1- ح پژمان، ‌تاريخ پست و تلگراف و تلفن، چاپخانه علي اكبر علمي،‌ 1350 چاپ اول
2- كاترين شيپن، ابوطالب صارمي، اختراع تلفن، چاپ اول، انتشارات نيل 1339
3- پي ير روسو، حسن صفاري،‌ تاريخ صنايع و اختراعات، ‌چاپ اول، چاپخانه اميركبير 1341
4- ميشل اچ هارت،‌محمدحسين آهويي، تاثير گذارترين تاريخ،‌ چاپ اول، چاپخانه ليد
5- عبدالحسين سعيديان، مشاهير جهان،‌ چاپ سوم،‌ چاپخانه حيدري، 1371
منابع بيشتر براي مطالعه
1- فرهنگ Beritanica
2- فرهنگ American
WWW.bioraphy.Co

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.