جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
نظرسنجي از مردم درباره سريال‌‌هاي ماه مبارک رمضان از شبکه‌هاي سيما فيلم و سريال سنجش برنامه ای
نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه‌هاي ويژه ماه مبارک رمضان از شبکه‌هاي سيما مذهبي / تلويزيوني سنجش برنامه ای
نظرسنجي تلفني از مردم درباره سريال‌‌هاي ماه مبارک رمضان فيلم و سريال سنجش برنامه ای
نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه سياسي سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
ارتقاي سواد رسانه‌اي و مهارت افزايي در فضاي مجازي سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما فيلم و سريال سنجش برنامه ای
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره مسائل روز جامعه» سياسي سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه‌هاي صبحگاهي راديو» راديويي سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره ميزان دينداري مذهبي سنجش افکار اجتماعی و فرهنگی
نظرسنجي تلفني از شنوندگان راديو جوان راديويي سنجش برنامه ای