جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
طرح سنجش فرهنگ سياسي ايرانيان سياسي سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
نظرسنجي تلفني از مردم درباره مسابقه «برنده باش» تلويزيوني / سرگرمي و مسابقات سنجش برنامه ای
نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صدا در پاييز 1397 راديويي سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره اخبار صداوسيما در فصل پاييز 97 خبر / راديو و تلويزيون سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي سيما در فصل پاييز سال 1397 تلويزيوني سنجش مخاطب
نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه بدون توقف سياسي / تلويزيوني سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره مسائل روز جامعه سياسي سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
نظرسنجي تلفني از مردم درباره آگهي‌هاي بازرگاني سيما پيام‌هاي بازرگاني / تلويزيوني سنجش برنامه ای
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما» فيلم و سريال سنجش برنامه ای
نظرسنجي تلفني از شنوندگان راديو آوا راديويي سنجش برنامه ای