جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره برخي از برنامه‌هاي شبکه‌هاي افق و مستند» تلويزيوني سنجش برنامه ای
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه‌هاي شاخص شبکه‌هاي يک، دو، سه و چهار سيما» تلويزيوني سنجش برنامه ای
«نظرسنجي از مردم درباره اعتراضات اخير در کشور» سياسي / اقتصادي سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از خردسالان، كودكان و نوجوانان دربارة برنامه‌هاي تلويزيون در فصل پاييز 96» تلويزيوني / کودک و نوجوان سنجش مخاطب
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره برخي از برنامه‌هاي شبکه‌هاي افق و مستند» تلويزيوني سنجش برنامه ای
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره برخي از برنامه‌هاي شبکه‌ خبر و خبررساني زلزله تهران» خبر سنجش برنامه ای
«نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره مستند خارج از ديد» مستند / سياسي / تلويزيوني سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صدا در پاييز 1396» راديويي سنجش مخاطب
«نظرسنجي از مردم درباره لايحه بودجه سال 1397» اقتصادي / سياسي سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره اخبار صداوسيما در فصل پاييز 96» خبر سنجش مخاطب
«نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي سيما (به غير از شبکه‌هاي استاني) در فصل پاييز سال 1396» تلويزيوني سنجش مخاطب
«نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما» فيلم و سريال سنجش برنامه ای
نظرسنجي تلفني از مردم درباره پخش مراسم قرعه کشي جام جهاني فوتبال 2018 روسيه از شبکه سيه سيما (برنامه نود) ورزشي / تلويزيوني سنجش برنامه ای
نظرسنجي تلفني از شنوندگان راديو جوان راديويي سنجش برنامه ای
«نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما» فيلم و سريال سنجش برنامه ای
«بررسي ميزان و نحوه استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي در بين نوجوانان 11 تا 17 سال » کودک و نوجوان / اينترنت سنجش مخاطب
«نگرش مردم به بسيج و بسيجي بودن» انقلاب سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه‌هاي شبکه‌هاي شما و خبر» تلويزيوني سنجش برنامه ای
نظرسنجي از مردم درباره مسجد مذهبي سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه» سياسي سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي از مردم درباره الگوي استفاده از رسانه‌هاي (شبکه‌هاي) اجتماعي» فرهنگ و اجتماعي / اينترنت سنجش افکار اجتماعی و فرهنگی
«نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما» فيلم و سريال سنجش برنامه ای
«بررسي عوامل رواني و اجتماعي مؤثر در تجربه تنش و فشارهاي رواني در بين مردم» روانشناسي / فرهنگ و اجتماعي سنجش افکار اجتماعی و فرهنگی
نظرسنجي تلفني از شنوندگان راديو آوا راديويي سنجش برنامه ای
«نظرسنجي درباره ويژه برنامه‌هاي محرم سيما» تلويزيوني / مذهبي سنجش برنامه ای
«برررسي نگرش مردم نسبت به خانواده » خانواده سنجش مخاطب
«بررسي ديدگاه مردم درباره دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و شهادت» دفاع مقدس سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه‌هاي شبکه‌هاي يک، قرآن و سلامت سيما» تلويزيوني سنجش برنامه ای
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه‌هاي شبکه‌هاي مستند و نسيم سيما» تلويزيوني سنجش برنامه ای
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه‌هاي شبکه‌هاي چهار و پنج و آموزش سيما» تلويزيوني سنجش برنامه ای
«نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صدا» راديويي سنجش مخاطب
«نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي سيما» تلويزيوني سنجش مخاطب
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه‌هاي شبکه هاي دو، سه و ورزش سيما» تلويزيوني سنجش برنامه ای
«بررسي نگرش مردم در خصوص مدارس کشور» آموزشي / فرهنگ و اجتماعي سنجش افکار اجتماعی و فرهنگی
نظرسنجي از شنوندگان راديو پيام راديويي سنجش برنامه ای
«نظرسنجي از خردسالان، كودكان و نوجوانان دربارة برنامه‌هاي تلويزيون در فصل تابستان 96» کودک و نوجوان / تلويزيوني سنجش مخاطب
«نظرسنجي از مردم درباره اخبار صداوسيما در فصل تابستان 96» خبر / راديو و تلويزيون سنجش مخاطب
«سنجش ميزان اعتماد به اخبار صداوسيما» خبر سنجش مخاطب
«نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما» تلويزيوني / فيلم و سريال سنجش برنامه ای
«نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه‌هاي شبکه آموزش» تلويزيوني سنجش برنامه ای
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445