جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
نظرسنجي از مردم درباره اخبار صداوسيما در فصل زمستان 97 خبر / راديو و تلويزيون سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صدا در زمستان 1397 راديويي سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي سيما در فصل زمستان سال 1397» تلويزيوني سنجش مخاطب
بررسي کيفيت زندگي مردم و عوامل مؤثر بر آن فرهنگ و اجتماعي سنجش افکار اجتماعی و فرهنگی
نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه‌هاي برخي شبکه‌هاي سيما تلويزيوني سنجش برنامه ای
نظرسنجي از مردم تهران درباره برنامه مستند «روايت رهبري» از شبکه يک و مستند سيما سياسي / مستند سنجش برنامه ای
نظرسنجي تلفني از شنوندگان راديو ورزش راديويي / ورزشي سنجش برنامه ای
نظرسنجي از مردم درباره انقلاب اسلامي و ميزان تحقق اهداف و آرمان‌هاي آن انقلاب سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه‌هاي ويژه دهه فجر انقلاب اسلامي شبکه‌هاي سيما تلويزيوني / مناسبت(ملي_مذهبي) / انقلاب سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما فيلم و سريال سنجش برنامه ای