جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
«نظرسنجي از مردم درباره سريال‌‌ها و برنامه‌هاي ويژه ماه مبارک رمضان شبکه‌هاي سيما سال 1398 (2)» فيلم و سريال / تلويزيوني / مناسبت(ملي_مذهبي) سنجش برنامه ای
نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صداوسيما در ارديبهشت ماه 1398 راديو و تلويزيون سنجش مخاطب
نظرسنجي تلفني از مردم درباره سريال‌‌ها و برنامه‌هاي ويژه ماه مبارک رمضان شبکه‌هاي سيما سال 1398 فيلم و سريال / مناسبت(ملي_مذهبي) سنجش برنامه ای
نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره مسائل روز جامعه سياسي سياسي
نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما ارديبهشت 98 فيلم و سريال سنجش برنامه ای
نظرسنجي تلفني از مردم درباره سريال نون - خ فيلم و سريال سنجش برنامه ای
نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صداوسيما در سال 1398 راديو و تلويزيون سنجش برنامه ای
نظرسنجي از مردم درباره برنامه‌هاي نوروزي شبکه‌هاي سيمادر سال 1398»(2) راديو و تلويزيون / مناسبت(ملي_مذهبي) سنجش برنامه ای
نظرسنجي از مردم درباره بلاياي طبيعي محیط زیست / سياسي سياسي
«نظرسنجي از مردم درباره برنامه‌هاي نوروزي شبکه‌هاي سيمادر سال 1398»(1) راديو و تلويزيون / مناسبت(ملي_مذهبي) سنجش برنامه ای