جستجو در فرمهاي نظرسنجي

عنوان:
موضوع:
گروه کاري:
تاريخ شروع:  / /
تاريخ پايان:  / /

    
عنوان موضوعات گروه کاري
نظرسنجي از مردم درباره اخبار صداوسيما در فصل تابستان 97 خبر / راديو و تلويزيون سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صدا در تابستان 1397 راديويي سنجش مخاطب
نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي سيما در فصل تابستان سال 1397 تلويزيوني سنجش مخاطب
نظرسنجي از شنوندگان درباره راديو فرهنگ راديويي سنجش برنامه ای
نگرش مردم شهر ........................ درباره حجاب و ضرورت آن حجاب / عفاف سنجش افکار اجتماعی و فرهنگی
سنجش ميزان اعتماد به اخبار رسانه‌ها خبر سنجش مخاطب
بررسي ميزان و ابعاد مداراي اجتماعي در بين مردم فرهنگ و اجتماعي سنجش افکار اجتماعی و فرهنگی
نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه «خندوانه» تلويزيوني / سرگرمي و مسابقات سنجش برنامه ای
نظرسنجي از مردم درباره مسائل ديني مذهبي سنجش افکار اجتماعی و فرهنگی
نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما فيلم و سريال سنجش برنامه ای