نتيجه جستجو


 

عنوان : «نظرسنجي تلفني از مردم درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما»

«نظرسنجي تلفني از مردم درباره سريال‌‌هاي پخش شده از شبکه‌هاي سيما»  

تعداد آرا : 400
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش برنامه ای
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/09/06
تاريخ پايان : 1397/09/06
موضوعات: فيلم و سريال