نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي تلفني از مردم درباره آگهي‌هاي بازرگاني سيما

نظرسنجي تلفني از مردم درباره آگهي‌هاي بازرگاني سيما  

تعداد آرا : 400
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش برنامه ای
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/09/10
تاريخ پايان : 1397/09/10
موضوعات: پيام‌هاي بازرگاني / تلويزيوني