نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره مسائل روز جامعه

نظرسنجي تلفني از مردم تهران درباره مسائل روز جامعه 

تعداد آرا : 400
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/09/27
تاريخ پايان : 1397/09/27
موضوعات: سياسي