نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه بدون توقف

نظرسنجي تلفني از مردم درباره برنامه بدون توقف 

تعداد آرا : 400
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/10/01
تاريخ پايان : 1397/10/01
موضوعات: سياسي / تلويزيوني