نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي تلفني از مردم درباره مسابقه «برنده باش»

نظرسنجي تلفني از مردم درباره مسابقه «برنده باش» 

تعداد آرا : 400
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش برنامه ای
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/10/17
تاريخ پايان : 1397/10/17
موضوعات: تلويزيوني / سرگرمي و مسابقات