نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره انقلاب اسلامي و ميزان تحقق اهداف و آرمان‌هاي آن

نظرسنجي از مردم درباره انقلاب اسلامي و ميزان تحقق اهداف و آرمان‌هاي آن 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش افکار سیاسی و اقتصادی
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/11/28
تاريخ پايان : 1397/11/28
موضوعات: انقلاب