نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم تهران درباره برنامه مستند «روايت رهبري» از شبکه يک و مستند سيما

نظرسنجي از مردم تهران درباره برنامه مستند «روايت رهبري» از شبکه يک و مستند سيما  

تعداد آرا : 400
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش برنامه ای
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/12/05
تاريخ پايان : 1397/12/05
موضوعات: سياسي / مستند