نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره اخبار صداوسيما در فصل زمستان 97

نظرسنجي از مردم درباره اخبار صداوسيما در فصل زمستان 97 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش مخاطب
زير گروه:
تاريخ شروع : 1397/12/13
تاريخ پايان : 1397/12/13
موضوعات: خبر / راديو و تلويزيون