نتيجه جستجو


 

عنوان : «نظرسنجي از مردم درباره برنامه‌هاي نوروزي شبکه‌هاي سيمادر سال 1398»(1)

«نظرسنجي از مردم درباره برنامه‌هاي نوروزي شبکه‌هاي سيمادر سال 1398»(1) 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سنجش برنامه ای
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/01/05
تاريخ پايان : 1398/01/05
موضوعات: راديو و تلويزيون / مناسبت(ملي_مذهبي)