نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره بلاياي طبيعي

نظرسنجي از مردم درباره بلاياي طبيعي 

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/01/10
تاريخ پايان : 1398/01/10
موضوعات: محیط زیست / سياسي