نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره برنامه‌هاي نوروزي شبکه‌هاي سيمادر سال 1398»(2)

نظرسنجي از مردم درباره برنامه‌هاي نوروزي شبکه‌هاي سيمادر سال 1398»(2)  

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره‌ كل ‌پژوهش و سنجش
گروه کاري: سنجش برنامه ای
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/01/17
تاريخ پايان : 1398/01/17
موضوعات: راديو و تلويزيون / مناسبت(ملي_مذهبي)