نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صداوسيما در سال 1398

نظرسنجي از مردم درباره شبکه‌هاي صداوسيما در سال 1398 

تعداد آرا : 15000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سنجش برنامه ای
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/01/24
تاريخ پايان : 1398/01/24
موضوعات: راديو و تلويزيون