نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره اخبار صداوسيما در فصل بهار 98

نظرسنجي از مردم درباره اخبار صداوسيما در فصل بهار 98 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره کل سنجش مخاطب
گروه کاري: گروه نیازسنجی و سنجش مخاطب
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/03/27
تاريخ پايان : 1398/03/27
موضوعات: خبر