نتيجه جستجو


 

عنوان : نظرسنجي از مردم درباره قوه قضائيه

نظرسنجي از مردم درباره قوه قضائيه 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/03/28
تاريخ پايان : 1398/03/28
موضوعات: حقوقي