نتيجه جستجو


 

عنوان : بررسي ديدگاه مردم درباه شعار سال

بررسي ديدگاه مردم درباه شعار سال 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: اقتصادی
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/05/19
تاريخ پايان : 1398/05/19
موضوعات: اقتصادي