نتيجه جستجو


 

عنوان : نگرش مردم نسبت به حجاب

نگرش مردم نسبت به حجاب  

تعداد آرا : 15000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: ديني
زير گروه:
تاريخ شروع : 1398/05/23
تاريخ پايان : 1398/05/23
موضوعات: مذهبي