نتيجه جستجو


 

عنوان : «نظرسنجي از مردم درباره انتخابات»(16)

«نظرسنجي از مردم درباره انتخابات»(16) 

تعداد آرا : 15000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1400/03/23
تاريخ پايان : 1400/03/23
موضوعات: انتخابات