نتيجه جستجو


 

عنوان : «نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه»

«نظرسنجي از مردم درباره مسائل روز جامعه» 

تعداد آرا : 1000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1400/11/03
تاريخ پايان : 1400/11/03
موضوعات: سياسي