نتيجه جستجو


 

عنوان : «بررسي ديدگاه مردم درباره انقلاب اسلامي و ميزان تحقق اهداف و آرمان‌هاي آن»

«بررسي ديدگاه مردم درباره انقلاب اسلامي و ميزان تحقق اهداف و آرمان‌هاي آن» 

تعداد آرا : 5000
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1400/11/25
تاريخ پايان : 1400/11/25
موضوعات: سياسي / انقلاب