نتيجه جستجو


 

عنوان : «نظرسنجي از شرکت‌کنندگان در اولين نشست افق تحول»

«نظرسنجي از شرکت‌کنندگان در اولين نشست افق تحول» 

تعداد آرا : 500
واحد درخواست دهنده: اداره کل افکارسنجی
گروه کاري: سياسي
زير گروه:
تاريخ شروع : 1400/12/23
تاريخ پايان : 1400/12/23
موضوعات: درون سازماني