عنوان :
نام پژوهشگر: نام خانوادگي پژوهشگر:
کليد واژه : موضوع :
چکيده : سال انتشار :
نوع منبع : محل انتشار :
وضعيت منبع : نوع همکاري :
زبان اصلي : وضعيت چکيده :
وضعيت پيوست : نام فايل :
نام مرکز:
  
 

 

ردیف
عنوان
پژوهشگرموضوعکلید واژهسال انتشار
1
نظرسنجي جهاني موسسه گالوپ درباره پيامدهاي بيماري کوويد – 19 بر زندگي و اقتصاد شهروندان 110 کشور
  نظرسنجي جهاني موسسه گالوپ درباره پيامدهاي بيماري کوويد – 19 بر زندگي و اقتصاد شهروندان 110 کشور 1400
2
نظرسنجي جهاني موسسه گالوپ درباره پيامدهاي بيماري کوويد – 19 بر زندگي و اقتصاد شهروندان 110 کشور
  نظرسنجي جهاني موسسه گالوپ درباره پيامدهاي بيماري کوويد – 19 بر زندگي و اقتصاد شهروندان 110 کشور 1400
3
ساخت پرسشنامه اندازه گيري اعتماد به صدا و سيما
مریم حسینی انجدانی(اصلی) - احمد عبدالملکی(ناظر)ارتباطات و رسانهپرسشنامه/اندازه گيري1400
4
قابليت هاي نمايشي قصه هاي تاريخي، مطالعه موردي قصه هاي سلاطين و حکمرانان ايران
الهه عطاردی(اصلی)ارتباطات و رسانه - تاريخيقصه/قصه هاي ايراني/نمايش/افسانه تاريخ ايران1400
5
مورد پژوهي وکاربرد آن در رسانه
مریم حسینی انجدانی(اصلی)ارتباطات و رسانهرسانه/مورد پژوهي1399
6
نيمرخ مخاطبان شبکه هاي ماهواره اي و شبکه هاي اجتماعي
اشرف السادات فاضلی(اصلی)ارتباطات و رسانهماهواره/شبکه/شبکه هاي اجتماعي1399
7
شاخص هاي مکتب سليماني
محمد شهبازی سلطانی(اصلی)سياسيسليماني/مکتب1399
8
زير و بم گفتگو با نامداران موسيقي نواحي ايران
هوشنگ جاوید(اصلی)سايرموسيقي/فولکلور/موسيقي محلي1399
9
راه روشن؛ تحليل مضموني بيانات مقام معظم رهبري در سال 1398
 سياسيبيانات/مقام معظم رهبري1399
10
تدوين راهبردهاي رسانه ملي براي بازيابي رسانه هاي اجتماعي
مهدی شریفی (اصلی)ارتباطات و رسانهبازاريابي رسانه هاي اجتماعي/راهبردهاي رسانه ملي/راهبرد رسانه1399
11
شناسايي آسيب هاي اجتماعي شبکه هاي مجازي در استان مازندران
فاطمه عامریان(اصلی)ارتباطات و رسانهآسيب اجتماعي/شبکه هاي مجازي/نظريه زمينه اي/مازندران1399
12
کليشه هاي بين فرهنگي شهروندان ايران و عراق از يکديگر در زيارت اربعين
عاصفه توکلي خميني(اصلی)فرهنگ و اجتماعياربعين/فرهنگي/ايران/عراق1399
13
شيوه اندازه گيري مخاطب صدا و سيما
الهه شایسته رخ(اصلی)ارتباطات و رسانهمخاطبان/مخاطب راديو/مخاطب تلويزيون/اندازه گيري1399
14
ساخت پرسشنامه اندازه گيري رضايت از صدا وسيما
شیدا مرادی(اصلی)ارتباطات و رسانهپرسشنامه/اندازه گيري1399
15
نظرسنجي موسسه گالوپ از شهروندان آمريکايي درباره ديدگاه آنها نسبت به کشورهاي ديگر
  نظرسنجي موسسه گالوپ از شهروندان آمريکايي درباره ديدگاه آنها نسبت به کشورهاي ديگر 1399

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.