صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1397/03/29
 
 
اتمام پژوهش « بررسی عرصه های نفوذ فرهنگ ترکیه در استان آذربایجان شرقی و راهکارهای مقابله با آن»

1396/03/17
هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي برخي از عرصه هاي نفوذ فرهنگ ترکيه اي در استان آذربايجان شرقي و راه کارهاي رسانه اي مقابله با آن است که با استفاده از ترکيب سه روش اسنادي، تحليل ثانويه و مصاحبه انجام شده است.

يافته هاي تحقيق گوياي آن است که وجود برخي خلاء ها و نارسايي هاي داخلي در رفع نيازهاي فرهنگي مردم استان از يک سو و سوء استفاده ترکيه از اين فرصت براي به چالش کشيدن فرهنگ ريشه دار و بومي مردم و سبک زندگي اسلامي و ايراني مردم اين ديار و معرفي مدل فرهنگي و سبک زندگي خود در ميان مردم استان به عنوان الگوي ايده آل و جايگزين، زمينه را براي نفوذ آرام و تدريجي ولي هدفمند در ابعاد مختلف زندگي روزمره مردم اين استان آذري نشين فراهم نموده است. در افزايش عرصه هاي نفوذ و حضور فرهنگ ترکيه، علاوه بر قرابت هاي فرهنگي، اقدامات و فعاليت هاي چندين ساله شبکه هاي راديويي و تلويزيوني ترکيه از طريق ماهواره ترک ست تاثيرگذاري بيشتري داشته است و ورود و حضور و رواج و گسترش کالاها و سبک زندگي ترکيه اي همراه با آنها، در واقع پياده نظام حرکتي است که از سالها قبل با تبليغ شبکه هاي ماهواره اي ترکيه شروع شده و به شکل معضلات اقتصادي، اجتماعي،فرهنگي وسياسي فعلي در استان نمود يافته است.
اصلي ترين اقدام صدا و سيما به عنوان فراگيرترين و اثرگذارترين رسانه در سطح ملي و سطح استاني)، براي مصون سازي علمي، هدفمند و برنامه ريزي شده مردم استان در برابر نفوذ فرهنگي ترکيه، در شناسـايي نيازهـاي فرهنگـي آنـان، گردآوري داشته هاي فرهنگي استان، تدوين منظومه فرهنگي متناسب با اين نيازها و داشته ها و امکانات فرهنگي موجود در استان و در نهايت استخراج سبک زندگي منتج از آن، نهفته است. زيرا تا زماني که قوت ها و ضعف هاي و نيز فرصت ها و تهديدات فرهنگي استان به خوبي شناسايي، احصاء و تدوين نشود، نه تنها نمي توان وضع موجود را تبيين و راه هاي رسيدن به وضع مطلوب را ترسيم نمود بلکه امکان عملياتي کردن نحوه و مدل هاي پرداخت به ابعاد مختلف فرهنگ بومي و محلي استان در رسانه ملي نيز ميسّر نخواهد شد.

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.