صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1397/04/27
 
 
پایان تحقیق بررسی کارکردهای مردم شناختی موسیقی عاشقی و مقامی

1396/03/17
پژوهش حاضر به بررسی موسیقی عاشیقی و مقامی آذربایجان پرداخته است .جمع آوری اطلاعات اولیه و تهیه کلیات پژوهش با استفاده از منابع و مستندات معتبر موجود و به شیوه اسنادی انجام یافته است.

هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي موسیقی عاشیقی و مقامی آذربایجان و کارکردهای مردم شناختی آن است. گردآوری داده های پژوهش با تکیه بر روش مشاهده مشارکتی انجام یافته و تکنیک مورد استفاده مصاحبه عمیق است. جامعه آماری مورد بررسی صاحب نظران عرصه موسیقی شناسی قومی و هنرمندان عرصه موسیقی عاشیقی می¬باشند که با توجه به محدودیت زمانی و اعتباری پژوهش، از میان آنها تعدادی مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که شعر و موسیقی عاشیقی اختصاص به موضوع ویژه ای ندارد، عاشیق از مردم است، در متن زندگی مردم سیر می کند، زمانی که شرایط تاریخی و اجتماعی تغییر می¬کند به طوری که زندگی اجتماعی مردم را تغییر می دهد به تبع آن شعر و موسیقی عاشیق ها نیز عوض می شود. موسیقی عاشیقی مختص یک موضوع نیست و ساختاری همسو با زندگی مردم دارد. بخش بزرگی از مجموعه دانش شفاهی قومی به واسطه موسیقی عاشیقی به طور غیر مستقیم به نسل ها مختلف انتقال داده می¬شود. در اشعار عاشیق، از ابزار و آلات جنگ گرفته تا خوراک و پوشاک و آداب و رسوم، فلسفه و جهان¬بینی و شیوه¬های رفتار و کردار حضور زنده و واقعی دارند و از همین جا است که می¬توان از این هنر موسیقی، شعر و آوازش به عنوان اسناد و مدارکی معتبر و تاریخی برای شناخت زندگی مردمان جامعه آن استفاده کرد. در حالی که موسیقی عاشیقی از ادبیات عامه تغذیه می کند، موسیقی مقامی برمبنای شکل گیری ویژه ملودی تشخص می یابد. انحنای بخصوص ملودی و ارزش های ریتمیک آنها برای اجرا کنندگان به طور انتزاعی معلوم است اما تاکید بر توالی اصوات در این نوع موسیقی مانع دکلمه آزاد متن نمی شود. این نوع موسیقی نیز صرفا جنبه هنری ندارد بلکه با جامعه روز خود در ارتباط است و با تاثیر پذیری از روند تحولات اجتماعی سعی در برقراری ارتباط بین نوازنده/گان حرفه ای با شنوندگان را دارد.

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.