صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1398/09/17
 
 
به دنبال احياي طرح جامع کاهش آلودگي رودخانه کارون هستيم

1398/04/16
معاون مطالعات پايه و طرحهاي جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: به دنبال احياي طرح جامع کاهش آلودگي رودخانه کارون هستيم و در اين زمينه قرار است استاندار مساله را از طريق رييس جمهور پيگيري کند.

هوشنگ حسوني زاده اظهار کرد: طرح جامع کاهش آلودگي رودخانه کارون شامل طرح هاي صنايع آب و فاضلاب، سازمان آب و برق و جهاد کشاورزي بود که در سال هاي گذشته توسط استان تعريف شد اما با توجه به اينکه هر کدام از اين سازمان ها اين طرح ها را به صورت جداگانه در برنامه بودجه کشور داشتند، موافقت انجام نگرفت.
وي افزود: اکنون مجددا به دنبال احياي طرح جامع کاهش آلودگي رودخانه کارون هستيم تا با اجراي آن شرايط رودخانه کارون ساماندهي شود. در اين زمينه قرار است تا استاندار خوزستان مساله را از طريق رييس جمهور پيگيري کند.
معاون مطالعات پايه و طرحهاي جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بيان اينکه اين طرح به تصويب شوراي عالي آب نيز رسيده است، تصريح کرد: اعتبار مورد نياز اجراي طرح جامع کاهش آلودگي رودخانه کارون 8 هزار و 700 ميليارد تومان است و بايد طي 5 سال اجرايي شود.
حسوني زاده عنوان کرد: اين طرح شامل شهرهاي دزفول، اهواز، کارون، خرمشهر و آبادان مي شود. در اين زمينه قرار است تا تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرهايي که فاضلاب آن ها وارد رودخانه کارون مي شود ساخته و احيا شود. همچنين بر روي کشت هاي اين مناطق نظارت شود تا شاهد کاهش مصرف آب برداشت شده از کارون باشيم.
وي ادامه داد: همچنين اين طرح به جلوگيري از ورود زهکش هاي کشاورزي به درون رودخانه کارون کمک مي کند و شرايطي را رقم خواهد زد که رودخانه کارون در يک برنامه زمانبندي شده 5 ساله به صورت مناسبي ساماندهي شود.

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.