صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1399/09/29
 
 
برگزاری جلسه مشترک مدیروهمکاران واحدآموزش وپژوهش بامدیرکل مرکز

1393/03/24

دراین جلسه بعدازارائه گزارش مدیرواحددرموردعملکردآموزشی وپژوهشی ، همکاران به طرح نظرات خودپرداختندوبرخی محدودیتهای موجودبرسرراه انجام وظایف محوله رامطرح نمودند.درادامه ی جلسه مدیرکل مرکزضمن برشمردن اهمیت آموزش وپژوهش درافزایش کیفیت برنامه های مرکز،خواستارتلاش بیشرمدیریت وهمکاران واحددرحمایت ازحوزه های برنامه سازی شد.وی ارائه به موقع،دقیق وتحلیلی نتایج نظرسنجیها،تولیدآثارفاخرپژوهشی وتحلیل علمی نقاط ضعف وقوت برنامه های مرکزرااز وظایف اصلی این واحدبرشمرد.

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.