صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1399/09/05
•  کتابخانه‌ی آیت‌الله حیدری ایلامی.
•  استخر و مجموعه غارهای بیشه دراز
•  غارانفجاری كله جو
•  شورآو
•  غار كبوتر چاه مانشت (كموتر چال)
•  وفره چال (یخچال طبیعی)
•  اشكفت ابدالان (افدالان)
•  قلاچاه (كلاغ چاه)
•  روباز گاوان (تنگ رازیانه)
•  كول كنی
•  دره زمین
•  خیزان
•  رعد غربی
•  رعد شرقی (كناپلنگ)
•  اشكفت چكا(كناپلنگ)
•  كفری (كناكفری یا كفره)
•  مژاره
•  كناجن
•  كناتایكه
•  قلا اشكفت بره زرد
•  قلاپیكه
•  كناگنج (وركنا)
•  كل كل (دره نو)
•  دل وف دلوو
•  طلسم
•  علی پناو شرقی
•  علی پناوغربی
•  چل سین(چل سون)
•  وهار آور
•  تنگه بهرام چوبینه (غار روباز)
•  خفاش
•  بره زرد (كناتاریكه)
•  مناظر و كشتزارها و شالیكاری
•  مناظر و زیبائی های كناررود سیمره
•  آثار و مناظر تاریخی تنگ قیر
•  پل تاریخی كرودت
•  هیات تپه‌ها و قبور باستانی
•  اثر تل توبره ریزه معروف به للر
•  آتشكده موشكان
•  آتشكده سام و قلعه سام
•  آثار و بقایای ساختمانی كل كل
•  آثار و بقایای شهر تاریخی ماسبذان
•  مناظر طبیعی
•  دریاچه دوقلوی سیاه كاو
•  تپه تاریخی پسر و دختر
•  آثار تاریخی و قلعه هزارانی
•  آثار تاریخی پشت قلعه
•  آثار شهر باستانی انجیره
•  آثار شهر باستانی شیلاب
•  آثار شهر باستانی قدح
•  آثار شهر باستانی سیاخ خانی
•  آثار شهر باستانی مورموری
•  بقایای شهر تاریخی سیاه كاو
•  بقایا و آثار شهر تاریخی ماكه كاس
•  بقایا و آثار شهر تاریخی سراب
•  آثار شهر تاریخی تلور
•  آثار شهر تاریخی بوبیان
•  آثار تاریخی هزار درب سیس
•  یادمان دفاع مقدس
•  یادمان دفاع مقدس
•  پارك و شهربازی رضا آباد
•  مهران- كنار سد مهران
•  چشمه‌های آبگرم معدنی
•  قلعه زمستانی كنجانچم
•  زاغه باستانی لول كلم
•  چهارتاقی و آتشكده كوشك قینفر
•  تپه‌ها و قبور باستانی
•  آثار قبوركان گنبد
•  تپه‌های باستانی اذیر و نذیر
•  تپه‌ها و قبور باستانی
•  سنگ نوشته والیان پشتكوه
•  سنگ نوشته آشوربانی پال
•  مناظر و زیباییهای كنار رود سیمره
•  مناظر و زیبائی های كلك
•  دریاچه چاه زمزم
•  آبشار ماربره
•  آتشكده و چهارطاقی
•  تپه چغاسبز
•  تپه باستانی كل یزید
•  آثر قلاع تاریخی
•  آثار تاریخی چم نمشت
•  پل گاومیشان
•  چهر تاقی هاشم آباد
•  چهار تاقی فرهاد آباد
•  آتشكده تنور سرخ
•  تنگه بهرام چوبین
•  تپه باستانی تیغن
•  آثار قلعه شیخ ماخو
•  آثار و خرابه‌های ماداكتو
•  چشمه قیر روان
•  مجموعه غارها و استخر طبیعی
•  آبشار آب تاف
•  چشمه‌های آبگرم معدنی
•  تپه‌های باستانی موسیان
•  آتشكده كوشك قینفر
•  قبور باستانی كلان و بچینه
•  زاغه باستانی امام زاده خرالدین
•  تپه ها و قبور باستانی دم مورتان
•  تپه ها و قبور باستانی بردی
•  سنگ نوشته میمه
•  دیوار قلعه تاریخی شیاخ
•  تپه باستانی علی كش
•  تفریگاه و پارك جنگلی خوران
•  تپه تاریخی خوران
•  تپه تاریخی جوی زر
•  آثار قبور باستانی
•  آثار قبور باستانی
•  اثر سنگی و تاریخی دوبیران
•  آثار و خرابه‌های شهر اریوجان
•  آثار و تپه‌ها و قبور باستانی
•  آثار تاق شیرین و فرهاد
•  آثار باستانی آتشكده سه پاه
•  یادمان دفاع مقدس
•  پارك ملت
•  شهربازی و پارك فجر
•  آبشار سرطاف
•  تفریگاه جنگلی ارغوان
•  تفریگاه جنگلی قوچعلی
•  تفریگاه جنگلی منجل
•  تفریگاه جنگلی آبزا
•  تفریگاه جنگلی تجریان
•  تفریگاه جنگلی مله پنجاو
•  تفریگاه جنگلی ششدار
•  تفریحگاه جنگلی دالاهو
•  قبور و تپه‌های باستانی
•  چهر تاقی قجر
•  قلعه اسماعیل خان
•  سنگ نوشته 1 و 2
•  بقعه حاج حاضر
•  بقعه حاج بختیار
•  بقعه جابر انصاری
•  امامزاده سیدعلی (ع)
•  امامزاده عباس (ع) شیروان
•  امامزاده تاج الدین و نظام الدین (ع)
•  امامزاده سیدفخرالدین(ع)
•  امامزاده سیدابراهیم(ع)
•  امامزاده سیدناصرالدین(ع)
•  امامزاده سیداكبر(ع)
•  امامزاده سیف الدین (ع)
•  امامزاده سیدعبدالله (ع)
•  امامزاده سیدصلاح الدین (ع)
•  امامزاده عباس (ع)
•  امامزاده ابراهیم قتال(ع)
•  امامزاده سیدمحمدعابد(ع)
•  امام زاده سیدحسن(ع)
•  امام زاده علی الصالح (ع) (خاص علی)
•  پارك جنگلی جغاسبز
•  تپه پشت قلعه
•  قلعه میرغلام
•  قلعه جهانگیرخان
•  شهر ماداكتو
•  چشمه قیر روان
•  قلعه شیخ ماخو
•  آتشكده سیاهگل ایوان
•  پل گاومیشان
•  شهر تاریخی سیمره (دره شهر)
•  نقش برجسته گل‌گل ملكشاهی
•  قلعه والی كنجانچم
•  سنگ نوشته تخت خان
•  سنگ نوشته نخجیر
•  شهر تاریخی شیروان
•  كاخ كشاورزی ایلام
•  قلعه والی ایلام

     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صداوسيما است.