صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/10/04
 
   
شهر :  قم
نام مکان :   • ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﭘﻠﻨﮓ دره
نوع مکان : تفریحی
تاريخچه : ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﭘﻠﻨﮓ دره ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ معادل 31 هزار و 735 ﻫﻜﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﭘﻨﺠﺎه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﺎل1375 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻜﺎر ﻣﻤﻨﻮع و در ﺳﺎل 1388 در ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. این منطقه به علت وجود پلنگ و زیستگاه‌های جانوری و گیاهی در آن از دیرباز به این نام شهرت یافته است. این منطقه با برخورداری از زیستگاه‌های مناسب گیاهی و جانوری از جمله مهم‌ترین مناطق حفاظت‌شده در کویر مرکزی ایران به شمار می‌آید.
آدرس :  
     
     
     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.