صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1399/05/12
 
عنوان : «بازنمایی عناصر عینی فرهنگ آذری در برنامه های شبکه سهند در بهار 1394 »
نویسنده : جعفر قلی پور
کلیدواژه : بازنمایی، فرهنگ محلی آذربایجان، رمزگان فرهنگی
توضیحات :
 مطالعه فرایند بازنمايي در رسانه ها از حوز ه هاي مهم پژوهشي در مطالعات فرهنگي است. ما در اين پژوهش، تحت تأثير رويكرد برساختگرايانة بازنمايي استوارت هال، اشكال بازنمايي عناصر فرهنگ محلی را در مجموعه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی بررسي ميکنیم.
براي اين منظور مجموعه های «سحرلر» و « گئجه لر» را به شیوه های کیفی تحلیل کرده ایم. پرسش اساسي ما حول عدالت بازنمايي عناصر فرهنگ محلی در مجموعه های تلويزيونی سامان يافته است. همچنين به نقد دروني براساس مقايسه اشكال بازنمايي عناصر فرهنگ محلی، براساس مصوبات اهداف توجه کردیم. براساس نتايج ميتوان داوري كرد كه نمايش عناصر فرهنگی به نوعي رويه نابرابر و ناعادلانه در ترسیم فرهنگ محلی از جامعه استانی دلالت دارد. محورها و اولويتها و سياستهاي توليد، تأمين و پخش اين نحوۀ مواجهه با فرهنگ محلی، وضعيت مبهمي را به وجود مي آورد كه هم عناصرفرهنگ محلی جامعه را در قالب نقشي غير جدي(حاشیه ای) در معرض ديد همگان قرار مي دهد. در حاشيه بودن و حالات تکراری، فرهنگ محلی را محدود ميکند و قيودي مضاعف پيش پای سوژ ه هاي فرهنگ محلی مي نهد؛ سوژ ه هایی که به منزلة كساني كه در حوزة فرهنگ محلی سخن مي گويند.
دریافت فایل
 

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.