صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1397/11/29
 
عنوان : نیازسنجی از نوجوانان در مورد برنامه های رادیویی
نویسنده : پریسا جهانشاهی فرد،حسن گل بخشی
کلیدواژه :
توضیحات :
 برای گردآوری نیازها، انتظارات و توقعات نوجوانان از برنامه رادیویی بیست، از روش علمی «گروه¬های کانونی» استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش دستیابی ژرف نگرانه به این نیازها و انتظارات بوده است از این رو به جای استفاده از روش¬های پژوهشی کمی و سطح نگر، از روش¬های کیفی استفاده شد.
دوره نوجوانی یکی از مراحل رشد است که به دنبال رشد فرد در مرحله کودکی به وقوع می¬پیوندد. این رشد از بدو تولد در ابعاد گوناگون جسمی، فیزیولوژیکی، عاطفی، ادراکی و اجتماعی صورت می¬گیرد. از نظر روانشناسی ژنتیک، دوره نوجوانی در تحول روانی انسان کودک را از بزرگسال جدا می¬کند. برخی از روانشناسان دوره نوجوانی را مرحله¬ای از رشد می¬دانند که در آن کودک از یک موجود غیرجنسی یا فاقد خاصیت جنسی به یک موجود جنسی تغییر می¬کند. برخی دیگر از روانشناسان این مرحله را دوره تغییرات بنیادین شخصیتی در ابعاد ادراکی، عاطفی و ... می¬دانند(گروسی¬فرشی، 1375: 66).
دوره نوجوانی یکی از مراحل رشد است که به دنبال رشد فرد در مرحله کودکی به وقوع می¬پیوندد. این رشد از بدو تولد در ابعاد گوناگون جسمی، فیزیولوژیکی، عاطفی، ادراکی و اجتماعی صورت می¬گیرد. از نظر روانشناسی ژنتیک، دوره نوجوانی در تحول روانی انسان کودک را از بزرگسال جدا می¬کند. برخی از روانشناسان دوره نوجوانی را مرحله¬ای از رشد می¬دانند که در آن کودک از یک موجود غیرجنسی یا فاقد خاصیت جنسی به یک موجود جنسی تغییر می¬کند. برخی دیگر از روانشناسان این مرحله را دوره تغییرات بنیادین شخصیتی در ابعاد ادراکی، عاطفی و ... می¬دانند(گروسی¬فرشی، 1375: 66).
برای گردآوری نیازها، انتظارات و توقعات نوجوانان از برنامه رادیویی بیست، از روش علمی «گروه¬های کانونی» استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش دستیابی ژرف نگرانه به این نیازها و انتظارات بوده است از این رو به جای استفاده از روش¬های پژوهشی کمی و سطح نگر، از روش¬های کیفی استفاده شد. ...
دریافت فایل
 

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.