صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1398/03/05
 
عنوان : « فناوري اطلاعات و مديريت تغيير »
نویسنده :
کلیدواژه :
توضیحات :
  1.تغييرات سازماني ناشي از IT :
تغييرات سازماني عموما" به نوعي مرتبط با فناوري اطلاعات مي باشند(يعني ناشي از تغييرات فناوري مي باشد) و مي توانند داراي اشکال مختلفي باشند به عنوان مثال برخي از اين تغييرات که ناشي از تاثير فناوري اطلاعات مي باشند عبارتند از:
1. تغييردرارائه خدمات: ارائه انواع خدمات جديد به مشتريان که با استفاده از تسهيلات ارتباطي و تکنولوژيکي جديد امکانپذير است و سازمانها در پاسخ به نيازهاي مشتريان، روند بازار و رقابت مجبور به ايجاد اين تغييرات هستند.
2. تغيير فرايندهاي کسب و کار: سازمانهايي که در صدد مزيت رقابتي و واکنش به رقبا مي باشند بايستي جهت استفاده از تکنولوژيهاي جديد فرايندهاي کسب و کار قديمي خود را مهندسي مجدد کنند.
3. تغيير نقش ها ومسئوليتها: با ظهور تکنولوژيهاي جديد روابط کاري جديدي تعريف شده ، از اين رو نقش ها و مسئوليتها نيز تغيير مي کنند.
4. تغيير ساختار: ايجاد سازمانهاي جديد مبتني بر وب نياز به ساختارهاي جديدي داشته و ساختارهاي قديمي پاسخگوي نيازهاي در حال تغيير مشتريان نمي باشند.
5. تغيير تکنولوژيها: جهت پشتيباني از انجام ارتباطات خارج از سازمان و اشتراک گذاشتن اطلاعات نياز به زيرساختارهاي جديد فناوري اطلاعات مي باشد.
چارچوب MIT90 که توسط اسکات مورتون ارائه گرديد. بيانگر آنست که سازمان ها سيستمهاي پيچيده اي مي باشند متشکل از افراد، ساختارها، تکنولوژي، فرهنگ، فرايندها واقدامات مديريتي که هر يک داراي پيچيدگي هاي خاص خود بود و دائما" در حال تغيير نيز مي باشند. بنابراين همانطور که در اين چارچوب نشان داده شده است تغيير هريک از اين اجزاء بر اجزاء ديگر اثر داشته و ممکن است پيامدهاي ناخواسته اي را به دنبال داشته باشد و در نتيجه کل سيستم را بي ثبات خواهد کرد. از اين رو مديريت تغيير با توجه به ماهيت سيستماتيک تغييرات سازماني و وجود وابستگي هاي متقابل بين اجزاء کار سهل و آساني نيست چرا که به عنوان مثال جهت انجام کوچکترين تغييري درتکنولوژي مورد استفاده سازمان بايستي اثرات اين تغيير را بر اجزاي ديگر همچون ساختار سازمان ، فرايندهاي سازمان، نقش هاي کارکنان و استراتژي سازمان مورد بررسي قرار داد وآن را مديريت کرد. در نتيجه بايستي تيمي مسئوليت انجام هريک از تغييرات هرچند کوچک را بر عهده داشته باشد تا کليه اين جوانب را در نظر بگيرد. بنابراين با توجه به اين چارچوب مي توان فهميد چرا اجراي پروژه هاي IT در سازمان هاي مختلف با شکست مواجه شده و هر ساله بيش از صدها ميليون دلار هزينه و ضرر در پي داشته است.


شرح هريک از اجزاء اين چارچوب در قسمت ذيل ذکر شده است:
استراتژي: اهداف سطح بالا يک سازمان را گويند.
ساختار: به وظايف سازماني و شيوه سازماندهي آنها جهت برآورده کردن اهداف کسب و کار گفته مي شود.
فرايندهاي مديريتي: بيانگر سياستها و رويه هاي مديريتي، جريان اطلاعات و تسهيلات مورد نياز براي انجام برنامه ريزي و نحوه کنترل سازمان را گويند.
افراد و نقش ها: بيانگر نقش ها و فعاليتهاي اعضاي سازمان به علاوه شامل مهارتها، انگيزه ها و ابزارهايي مي باشد که در انجام وظايف مورد استفاده قرار مي گيرد.
تکنولوژي: تکنولوژيهاي استفاده شده توسط سازمانها به ويژه فناوريهاي اطلاعاتي از فرايندهاي کسب و کارپشتيباني مي کنند.
چارچوب آقاي مورتون همچنين نشان مي دهد که يک سازمان تحت تاثير محيط خارجي نيز مي باشد که بايستي بدان پاسخ دهد. در قسمت بعد علت نياز به مديريت تغيير در هنگام پياده سازي تکنولوژيهاي جديد شرح داده مي شود.
2. تکنولوژي هاي جديد و مديريت تغيير:
تکنولوژي همواره در حال تغيير است. از يک تغيير تکنولوژيکي عظيم گرفته همچون توسعه و ايجاد رباتهاي پيچيده تا تغييرات کوچکي همچون تغيير رويه هاي اداري در انجام کارها . نرخ تغيير تکنولوژي به معناي آنست که تکنولوژي استفاده شده به وسيله هر سازمان تا چه مدت بدون تغيير مورد استفاده قرار مي گيرد. پيشرفت تکنولوژي هميشه همراه با ريسک و مزاياي بالقوه بوده و از طرفي نمي توان هميشه آن را به آساني پيش بيني کرد.
تغييرات تکنولوژيکي در محيط امروز با جهاني شدن در هم آميخته شده است و اين دو با هم منجر به ايجاد " عصر شبکه" شده اند. " عصر شبکه" با ايجاد و استفاده از تکنولوژي، فرصتهاي جديد و منافع اقتصادي و اجتماعي را به همراه آورده است. نمي توان گفت تکنولوژي ذاتا" خوب يا بد است بلکه ارزش تکنولوژي بستگي به آن دارد که چطور مورد استفاده قرار گيرد. در هر سازمان علاقه زيادي جهت پذيرش و انطباق با تکنولوژيهاي جديد وجود دارد اما نرخ تغيير تکنولوژي خيلي سريع است. از اين رو بايستي در اين زمينه از يک ديدگاه استراتژيک برخوردار بود. براي اين منظور يک تيم متشکل از مديريت عالي بايستي با پيش بيني روند تکنولوژي و تحليل اهداف و عملکرد سازمان چشم انداز و استراتژيهايي را جهت استفاده از تکنولوژي هاي جديد تعيين کنند. از طرفي همواره فشارهايي بر سازمانها تحميل مي شود که مي بايست هزينه هاي خود را کاهش داده، کيفيت محصولات و خدمات را بهبود بخشيده و بهره وري را افزايش دهند، جهت برآورده کردن اين اهداف نيز سازمانها بايستي خود را با تغييرات تکنولوژي و فناوريهاي اطلاعاتي انطباق داده و تکنولوژي هاي جديد را بپذيرند. از اين رو در دو قسمت بعد ابتدا مدل TAM که مدلي براي پذيرش تکنولوژي با توجه به جنبه هاي انساني مي باشد شرح داده مي شود . سپس مدل ADKAR معرفي مي گردد ، اين مدل جهت غلبه بر مقاومت هاي کارکنان در برابر تغييرات تکنولوژي ايجاد شده است.
2-1. مدل پذيرش تکنولوژي (TAM)
فاصله زياد كشور ما با كشورهاي پيشرفته در زمينه ايجاد فن آوري باعث شده تا ما به عنوان وارد كننده فن آوري عمل كرده و مكرراً شاهد ورود فن آوري هاي جديد (كه در برخي موارد هزينه هاي سنگيني را نيز به همراه دارد) باشيم . اما در بسياري از موارد شاهد هستيم كه اين فن آوريها به طور مناسب مورد استفاده قرار نمي گيرد و يا پس از مدتي استفاده و عدم بهره گيري مناسب به طور كلي كنار نهاده مي شوند. مثال واضح اين مسأله ورود رايانه هاي پيشرفته به سازمانها مي باشد كه به دليل عدم پذيرش از سوي كاركنان و اصرار آنها براي استفاده از سيستمهاي دستي، استفاده هاي بسيار محدود و بدون توجيه اقتصادي از آن به عمل آمده و يا بدون استفاده واقع مي شوند. پس روشن است كه ورود فن آوري به سازمان بايد مورد پذيرش كاربران آن باشد تا كارايي مطلوب حاصل شود.
مدل پذيرش فن آوري اطلاعات(تم) توسط ديويس در سال 1989 ارائه شد اين مدل كه بيشتر تحقيقات مبتني بر آن در آمريكاي شمالي صورت پذيرفته است بر دو عامل اصلي در پذيرش تكنولوژي مبتني است كه عبارت ازسودمندي وسهولت استفاده ميباشد. از آنجا که در بيشترتحقيقات صورت پذيرفته رابطه مستقيم اين دو عامل با پذيرش فن آوري به اثبات رسيده است ، پژوهشگران در سازمانها و صنايع مختلف به دنبال عوامل تأثير گذار بر اين دو عامل بوده اند.
نتايج حاصله نشان مي دهد كه برخي عوامل در بيشتر سازمانها و صنايع مورد آزمايش، يكسان بوده اند و برخي عوامل ديگر نيز خاص يك صنعت يا سازمان با توجه به ويژگيهاي خاص افراد آن مي باشد.
از آنجا که در چند سال اخير بحث استفاده از فن آوري اطلاعات در كشور به طور جدي مطرح گرديده و سازمانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي با حركتي پر شتاب بكارگيري آن را در برنامه هاي خود قرار داده اند. و از طرفي دولت نيز در قالب طرح تكفا (توسعه و كاربرد فن آوري اطلاعات) سازمانها و نهادهاي خود را ملزم به ارائه برنامه هاي مدون جهت بكارگيري فن آوريهاي ارتباطاتي و اطلاعاتي نموده است .اهميت پذيرش فناوري اطلاعات از طرف استفاده کنندگان آن بيش از پيش مشخص شده و بايستي در تدوين راهبرد هاي زير ساخت IT اين مورد در نظر گرفته شود.
يكي از مباحث اصلي كه بيشتر محققين حوزه فن آوري ارتباطات و اطلاعات بدان اشاره مي كنند زيرساختها و بسترهاي گوناگون فرهنگي، حقوقي، فني، مديريتي و... مي باشند كه آنها را پيش شرط و مقدمه ورود فن آوري ارتباطات و اطلاعات به دولت و نهادهاي تحت پوشش آن مي دانند. اما سوالاتي که مطرح مي شود اينست که : آيا فن آوري هاي وارد شده مورد پذيرش تمامي افراد سازمان بطور مطلوب بوده است؟ آيا با وارد شدن ابزارها و سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي روند انجام امور توسط بكارگيرندگان آنها تغيير مناسبي داشته است؟آيا شرايط و تمهيدات لازم جهت پذيرش اين فن آوريها توسط كاربران فراهم شده است؟براي پاسخ به اين سوالات مي توان از مدل تم براي تعيين ميزان پذيرش فناوري اطلاعات توسط کاربران يک سازمان استفاده کرد .
مدل اوليه پذيرش تكنولوژي ، توسط ديويس عرضه شد. دو ادراك اصلي بر مبناي مطالعات قبلي پايه پذيرش تكنولوژي را تشكيل مي دهد. اين دو ادراك به ترتيب عبارت از سودمندي ادراكي ( PU‌) و سهولت ادراكي (‌‌ PEOU)مي باشند.
سودمندي ادراكي به عنوان درجه اي كه شخص معتقد است استفاده از يك سيستم خاص عملكرد وي را ارتقاء مي بخشد تعريف شده است. اين تعريف از تعريف سودمندي پيروي مي كند كه «قابليت استفاده با مزيت» تعريف مي شود. در يك سازمان ، افراد اغلب بوسيله افزايش حقوق ، ارتقاء ، كارانه وساير پاداشها تقويت مي شوند.
در مقابل سهولت استفاده ادراكي به « درجه اي كه يك فرد معتقد است استفاده از سيستم خاص بدون نياز به تلاش زياد ممكن است» تعريف شده است. اين تعريف از تعريف سهولت پيروي مي كند كه عبارتست از: «بدون تلاش يا سختي زياد». تلاش يك منبع محدود است كه يك فرد ممكن است به فعاليتهاي مختلف كه مسئول آنها ست ، تخصيص دهد
هدف ”تم“ فراهم كردن يك توصيف از پارامترهاي پذيرش كامپيوترو فناوري هاي اطلاعاتي است كه عمومي بوده ، قابليت توصيف رفتار كاربران از يك دامنه وسيع از تكنولوژيهاي محاسباتي را داشته و كاربران آن از انواع مختلف مي باشد. مدل علاوه بر جنبه پيش بيني رويكرد توصيفي هم دارد. بنابراين محققان و مديران مي توانند تشخيص دهند چرا يك سيستم خاص ممكن است مورد پذيرش واقع نشود تا گامهاي اصلاح مناسب را دنبال كنند . يك هدف كليدي ”تم“ فراهم كردن مبنايي براي پيگيري اثر عوامل خارجي بر باورهاي داخلي ، طرز تلقي ها و تمايلات است.
دریافت فایل
 

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.