صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1399/03/10
 
واحد تحقيقات مطالعات وسنجش برنامه ای از ابتدای فعاليت صداوسيمای مرکز بوشهرزير مجموعه واحد اطلاعات وبرنامه ريزی بود وفعاليتهای اين واحد در اجرای طرح های نظرسنجی وانجام يک پژوهش در سال خلاصه می شد ، در سال 1382 اين واحد فعاليت خود را به صورت مستقل آغاز کرد ، از همان سال علاوه براجرای طرح های نظرسنجی فعاليتهای پژوهشی راآغاز نمود ودرجشنواره های چهار دهم وپانزدهم وشانزدهم توليدات مراکز موفق به دريافت جوايزی شد .
پژوهش های:
- ديپلم افتخار ولوح تقدير به پژوهش بررسی علل وعوامل موثر برآسيب های اجتماعی استان بوشهر
- لوح تقدير به پژوهش بررسی مقايسه ای عزت نفس وسلامت روانی در نوجوانان بزهکار وغير بزهکار استان بوشهر
- لوح تقدير به پژوهش بررسی علل و عوامل موثر بر نگرش جوانان و نوجوانان استان بوشهر برفريضه ی نماز
- لوح تقدير به پژوهش بررسی عوامل موثر بر اجتماعی شدن جوانان ونوجوانان بوشهر
- لوح قدير وديپلم افتخار به پژوهش بررسی عوامل دموگرافيکی مؤثر در پيشگيری آسيب های اجتماعی خانواده های زندانيان وغير زندانيان
از سال 1385 فعاليتهای واحد آموزش که تا آن زمان تحت نظر واحد اطلاعات وبرنامه ريزی صورت می گرفت در اين واحد ادغام شد و واحد تحقيقات مطالعات وسنجش برنامه ای به نام واحد آموزش وپژوهش تغيیر نام يافت.
اهم فعاليتهای اين واحد :
اجرای طرح های نظرسنجی از برنامه های صداوسيمای استانی و شبکه های سراسری راديو وتلويزیون است.
اجرای طرح های نظرسنجی انتخابات( در انتخابات شوراهای شهر کسب رتبه اول مراکز وانتخابات دهم رياست جمهوری کسب رتبه چهارم)
اجرای پژوهش های راهبردی وبرنامه ای
تشکيل جلسات اتاق فکر
تشکيل شورای علمی پژوهشی
برگزاری دوره های آموزشی تطبيقی وحين خدمت
برگزاری آزمون های ادواری
اعزام همکاران جهت شرکت در دوره های مختلف
ارتباط با مجامع علمی پژوهشی
ارتباط با مراکز آموزشی بوده است.
در حال حاضر سه نفر در واحد تحقيقات صداوسيماي مركز بوشهر مشغول فعاليت مي‌باشند از اين سه نفر دو نفر رسمي و يك نفر حق‌الزحمه مي‌باشند.

1- نام: زري
نام خانوادگي: رستميان
رابطه استخدامي: رسمي
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس
عنوان شغلي: پژوهشگر (مدير تحقيقات)
سابقه كار در سازمان: 11سال

2- نام: ابراهيم
نام خانوادگي: بنازاده بوشهري
رابطه استخدامي: ساماندهي
مدرك تحصيلي: فوق ديپلم برق
عنوان شغلي: كارمند تاسيسات
سابقه كار در سازمان: 5 سال

3- نام: سيده ساره
نام خانوادگي: سيدزاده
ر ابطه استخدامي: حق‌الزحمه
مدرك تحصيلي: ليسانس برق
عنوان شغلي:
سابقه كار در سازمان:

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.