صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1400/06/16
 

اشاره
در جهاني که رسانه ها بسيار تعيين کننده اند و پيام، رکن اصلي رسانه هاست (و به تعبير مک لوهان، پيام خود رسانه است)، جهت‌دهي به اين پيام و طراحي و سازماندهي آن براي اثرگذاري بهتر و عميق‌تر روي مخاطب، حاصل روندي است كه نقطه شروع آن تحقيق و مطالعه در ويژگيهاي مخاطب و تناسب پيام با اين ويژگيها است. قدر مسلم پيامي اثرگذار خواهد بود كه مبتني بر پژوهش و تحقيق باشد. بنابراين امروزه نقطه شروع تمامي عملياتهاي محتوايي رسانه‌اي، تحقيق و پژوهش است. تحقيق براي شناخت مخاطب، تحقيق براي شيوه‌هاي جذب پيام در مخاطب و تحقيق در اثربخشي پيام بر مخاطب.
رابطه تحقيق و رسانه، رابطه‌اي دوسويه است. تحقيق براي رسانه امري زيربنايي است، همانگونه كه بازخورد پيام براي تحقيق نيز از لوازم برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي درست آتي بشمار مي‌رود. تحقيق تعيين‌كننده رابطه بين تئوريها و رسانه، تاريخ و رسانه و مخاطبان و رسانه است. اين تحقيقات بطور اخص در شاخه كلان علوم انساني و اجتماعي قرار مي‌گيرند و روي انسان و اثرات رسانه از انسان و بر انسان تاكيد دارند. تحقيق در رسانه با تمامي تكنيك‌ها و روشهاي تحقيق خصوصا تحليل محتوا و آزمايش انجام مي‌گيرد. ضمن اينكه تحقيقات تاريخي و اسنادي بعنوان تامين كننده بخش عمده‌اي از محتواي رسانه و تحقيقات پيمايشي بعنوان ارزيابي كننده ارتباط مخاطب با رسانه نقش بسزايي در كاركردهاي رسانه‌هاي موفق دارند.


تاريخچه واحد تحقيقات مرکز
راديو تبريز دومين فرستنده راديويي در كشور در سال 1325 راه اندازي شد. سيماي مركز آذربايجان شرقي نيز بعنوان يكي از قديمي‌ترين مراكز در سال 1350 با افتتاح ساختمان تلويزيون آغاز بكار كرده است. چهارسال پس از تاسيس تلويزيون در تبريز در ديماه سال 1354 با استخدام نخستين پژوهشگر مركز از طريق مصاحبه، اولين نظرسنجي برنامه‌اي در بهمن ماه همان سال انجام شد. در سالهاي بعد در جريان دوره‌هاي نظري و عملي با حضور نماينده موسسه ايفوپ فرانسه (آقاي ژاكار)، مديران واحدهاي تحقيقات مراكز با روشهاي علمي نظرسنجي، نمونه‌گيري، پرسشگري و پردازش آشنا شدند. نخستين پژوهشگر صداوسيماي مركز آذربايجان شرقي آقاي حسن عليزاده پروين است كه تمامي طول خدمت خود را در اين واحد با عنوان پژوهشگر و مدير واحد سپري كرده و در طول اين مدت پيشينه پرفروغي را براي واحد تحقيقات رقم زده است. روند تحقيق در رسانه ملي در سالهاي اخير، رشد فزاينده‌اي داشته و بعنوان يكي از اركان اصلي رسانه عمل كرده است. امروزه تمامي تصميمات برنامه‌اي، پشتوانه‌اي تحقيقي از نوع نظرسنجي يا برنامه‌اي دارد و برنامه‌ريزان و برنامه‌سازان سازمان با شناختي نسبي از موضوع و مخاطب در رسانه عمل مي‌كنند. سير تداومي اين روند در مراكز استانها پيگيري مي‌شود و تحقيقات مختلف در مراحل مختلف قبل از توليد، حين پخش و پس از پخش انجام مي‌شود.


از ابتداي راه‌اندازي واحد تحقيقات صداوسيماي مركز آذربايجان شرقي، عمده تحقيقات انجام شده به نظرسنجيها و تحقيقات پيمايشي پهنانگر با فاصله زماني عموما 6ماهه محدود مي‌شد و تحقيقات كاربردي و برنامه‌اي تقريبا انجام نمي‌شد. اما در فاصله چندسال پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي توجه به تحقيقات كاربردي و برنامه‌اي با روشهاي مختلف اسنادي و كتابخانه‌اي، تحليل محتوا و آزمايش در كانون توجه واحد تحقيقات قرار گرفت و از همان زمان تاكنون، تحقيقات ارزشمندي انجام شده و اساس تصميمات و ساخت برنامه‌هاي متعدد راديويي و تلويزيوني شده است. نخستين اثر از اين نوع مونوگرافي، بررسي مشخصات 8 روستاي آذربايجان شرقي است كه در سال 1358 انجام شده و بر مبناي آن 8 فيلم مستند با عنوان «کنديميز» (روستاي ما) توليد شد. اين تحقيق را مي‌توان اولين تحقيق كاربردي يا برنامه‌اي مركز آذربايجان شرقي برشمرد.

بعدها اين تحقيقات به حوزه‌هاي شخصيتهاي استان، جغرافياي طبيعي استان، مونوگرافي شهرهاي استان، ويژگيها و حوادث تاريخي و دهها موضوع ديگر تسري يافت. نخستين نظرسنجي‌هاي واحد تحقيقات مركز آذربايجان شرقي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نظرسنجي در مورد كميته‌هاي انقلاب اسلامي، استانداري، كلانتري‌ها و نيازهاي مردم بود. در حاليكه در اوايل سالهاي فعاليت اين واحد، در طول سال بطور متوسط 20 تا 25 نظرسنجي انجام مي‌شد، اين ميزان در سال 1388 از مرز 100 نظرسنجي گذشت. البته تعداد نظرسنجي ها در طول سال با وضعيت اقتصادي و بودجه سازمان ارتباط مستقيم دارد. واحد تحيقات صداوسيماي مركز آذربايجان شرقي تا سال 1364 تنها يك نفر پژوهشگر داشت كه در نقشهاي مختلف و متفاوت ظاهر مي‌شد. تا اينكه در اين سال، اين واحد با واحد روابط عمومي ادغام شد و يك نفر كارمند پژوهش نيز جذب واحد شد. اين روند زياد دوام نيافت و خيلي زود واحد تحقيقات شکل مستقل به خود گرفت. تا اينکه در سال 1386، وظايف آموزشي مرکز نيز به آن محول شد.


واحد پژوهش
بر اساس تغييرات و تحولات ساختاري در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در سال 1386 واحدهاي آموزش و تحقيقات و سنجش برنامه اي ادغام و به واحد آموزش و پزوهش تغيير نام داد. متناسب با اين وظايف، تعداد پژوهشگران و کارشناسان آموزش نيز افزايش يافت. بگونه‌اي كه تا خرداد سال 1394 تعداد پژوهشگران واحد 4 نفر و تعداد کارشناسان آموزش 2 نفر بودند. در مديريت جديد سازمان از خرداد ماه سال 1394 و با تغييرات جديد، دوباره واحد آموزش از واحد پژوهش تفکيک شد و عنوان «واحد پژوهش» به اين واحد تعلق گرفت.

واحد آموزش و پژوهش هم اکنون با عنوان جديد خود «واحد پژوهش» در مرکز شناخته مي شود. تعداد پژوهشگران واحد پژوهش مرکز آذربايجان شرقي 4 نفر مي باشند که به همراه مدير واحد آقاي جمشيد دژم خوي امور پژوهشي را انجام مي دهند. مدير واحد پژوهش همچنين سمت مشاور مدير کل در امور برنامه ها را نيز عهده دار هستند. اين حکم از تاريخ 7/8/ 1394 از سوي آقاي لطيفي مدير کل محترم مرکز به ايشان ابلاغ شد.


در طول فعاليت اين واحد از سال 1357 تاکنون، 329 تحقيق در موضوعات و روشهاي مختلف انجام شده و بخش عمده اي از آنها در پروسه هاي برنامه ريزي و برنامه سازي مورد استفاده قرار گرفته اند. از اين تعداد 103تحقيق در بخش پيمايش، 50 تحقيق در بخش اسنادي، 192تحقيق در بخش منجر به توليد، 11 تحقيق در بخش تحليل محتوا، 2 تحقيق در بخش نظرسنجي، 3 تحقيق در بخش مصاحبه و در بخش تحليل محيطي و تحليل روايت هر کدام 1 تحقيق انجام شده است. اين ميزان تحقيق علاوه بر صدها نظرسنجي برنامه اي، سياسي و اجتماعي است که در طول سالهاي فعاليت در اين واحد انجام شده است. تنوع موضوعي برنامه ريزي ها و برنامه سازي هاي صدا و سيما باعث ايجاد تنوع موضوعي پژوهش ها شده است. بگونه اي که در طول اين مدت، 163 تحقيق در موضوع برنامه اي، 44 تحقيق در موضوع اجتماعي، 25 تحقيق در موضوع اقتصادي، 21 تحقيق در موضوع استان شناسي، 62 تحقيق در موضوع مشاهير، 10 تحقيق در موضوع تاريخي، 3 تحقيق در موضوع طنز، 5 تحقيق در موضوع سياسي، 9 تحقيق در موضوع ديني و 19 تحقيق در موضوع دفاع مقدس انجام شده است.

واحد پژوهش مرکز آذربايجان شرقي در طول برگزاري جشنواره توليدات مراکز، 20 جايزه در بخشهاي مختلف کسب کرده است که از اين تعداد، 12 جايزه طي سالهاي 1384 تا 1393 کسب شده است. نقطه اوج موفقيت اين واحد در جشنواره، کسب تنديس زرين جشنواره هجدهم توليدات مراکز صدا و سيما در بخش پژوهش در خرداد سال 1393 اتفاق افتاد. علاوه بر اين پژوهشگران واحد، 4 بار مفتخر به کسب عناوين«پژوهشگر برگزيده» و «پژوهشگر برتر سازمان» شدند و در هفته پژوهش و آئين گراميداشت آن، مورد تقدير رياست محترم سازمان قرار گرفته اند. همچنين در جشنواره هفدهم مراکز در بندر عباس آقاي علي قرباني از پژوهشگران واحد بعنوان پژوهشگر برتر جشنواره معرفي و در آئين اختتاميه مورد تقدير قرار گرفت.


اتاق فکر
وظيفه دبيري جلسات مهم اتاق فکر مرکز به عهده واحد پژوهش و مدير آن گذاشته شده است. اين واحد موظف است در طول سال حداقل 24 جلسه با حضور کارشناسان مهمان و اعضاي داخلي در موضوعات مهم رسانه اي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برگزار کند. در اين زمينه واحد پژوهش در ارزيابي هاي معاونت امور استانها، موفق به کسب رتبه هاي اول تا سوم از نظر کميت و کيفيت برگزاري اين جلسات شده است.  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.