صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1397/08/19
 
شهر :  مناطق شرق گيلان ومازندران
نام مناسبت : تيرماه سيزده
زمان اجرا :  شب تير ماه 
آداب و رسوم : یکی از آ یئنهای سنتی شرق گیلان و مازندران است که مبتنی برگاهشماری محلی این مناطق می باشد و ریشه درجشن باستانی تیرگان دارددر گیلان و مازندران به نام جشن تیرماه سیزده در سیزده تیرماه محلی باقیمانده است. در برخی روستا های کوهپایه جنوبی البرز نیزکه در ارتباطفرهمگی و اقتصادی با شمال قرار داشتند معمول بود دو رسم عمده جشن تیر ماه سیزده یکی فال گیری و دیگری «لال شوش زنی» است که البته شکل انجام آن در نقاط مختلف متفاوت می باشند. شب تیر ماه سیزده معموال" اهالی ده برای فال گیری در یکی از خانه ها جمع می شدند این فال گیری در واقع تفالی بود در دو بیتی های محلی و گرفتن فال معمولا" بر عهده کسی بود که این ترانه ها را درخاطرات داشت و می توانست آنها را درمقام موسقی محلی بخواند و به اصطلاح طبری خوان یا میری خوان بود . استاد فالگیر ظرفی پر از آب در پیش می نهادو هریک ازافرادبه نیت فال نشانه ای از خود مثل مهره انگشتری ، دگمه ،سنجاق و مانند آنها را در ظرف می انداختند و استاد وقتی دو بیتی ای را از ظرف را می خواند نشانه ای را ازظرف بیرون می انداختند و استاد وقتی دو بیتی رامی خواند نشانه ای را از ظرف بیرون می آورد تعبیر آن بیتی جواب فال صاحب آن نشانه بود .و برخی جشن تیر ماه سیزده را با حماسه آرش کمانگیرمربوط می دانند چرا که ابوریحان نیز در کتاب آثار الباقیه جشن تیرگان را به پرتاب تیر آرش کمانگیر و تعیین مرز ایران و توران نسبت می دهد.

تاريخچه : از دوران باستان
    
 
     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.