صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1397/08/19
 
شهر :  در مناطق مختلف فومن
نام مناسبت : دس بازي(سنگ بازي)
زمان اجرا :   
آداب و رسوم : بازي به اين صورت است كه تعدادي دختر بچه هم سن و سال به دور هم مي نشينند و پنج دانه سنگريزه گردو صاف به اندازه فندق تهيه مي كنندآن گاه يك نفر سنگ ها را به مشت گرفته ، سپس روي زمين پخش مي كند يك دانه از سنگ ها را بر مي دارد و به بالا پر تاب مي كند و در زماني كه سنگريز در هواست بايد با چالاكي يكي از سنگريزه هاي روي زمين را بر دارد و با همان دست سنگريزه پر تاب شده را هم در هوا بگيرد در مرحله دوم وقتي سنگريزه را به هوا پرتاب كرد بايد سنگريزه هاي روي زمين را جفت جفت جمع كند در مرحله سوم، حين پرتاب سنگريزه به هوا، بايد چهار سنگريزه باقي مانده رايك جا جمع كند اگر در اين حركت ، بازيكن موفق به برداشتن و يا گرفتن سنگريزه ها نشده ، بازي را باخته است اگر در ضمن بازي ، دست بازيكن به سنگهاي ديگر بخورد و آنها را بلرزاند و يا خطا ي ديگري مرتكب شود، ديگران كه مراقب او هستند با گفتن كلمه «جِز» او را مي سوزانند او حذف مي شود و بدين ترتيب نوبت به ديگري مي رسد
تاريخچه : از قديم
    
 
     
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.