فعالیت های بانک ژن موسسه رازی حصارک استان البرز در خدمت تولید واکسن

1395/08/18
فعالیت های بانک ژن و سلول موسسه رازی حصارک استان البرز برای استفاده های تحقیقاتی- تولیدی در زمینه واکسن و تعامل با مراکز و بانک های معتبر ملی و بین المللی است.

مهرداد راسخی معاون تضمین کیفیت موسسه رازی با اشاره به فعالیت بانک ژن و سلول موسسه رازی، اظهار کرد: این بخش با هدف گردآوری، شناسایی، تعیین هویت، کنترل کیفیت، ساماندهی و شناسنامه دار کردن، حفظ و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی سویه های واکسینال و تحقیقاتی ایجاد شده است. وی افزود: ایجاد شبکه اطلاعات علمی و تدوین دستورالعمل ها و استانداردهای مورد نیاز، آموزش و پژوهش و نگهداری نمونه ها از برنامه های این بانک است و در موسسه رازی دنبال می شود. دکتر راسخی اجرای این برنامه ها را به منظور استفاده های تولیدی و تحقیقاتی، دسته بندی و ثبت اطلاعات علمی و تخصصی و ایجاد ارتباط و تعامل علمی و تخصصی با مراکز و بانک های معتبر ملی و بین المللی مهم دانست. معاون تضمین کیفیت موسسه رازی همچنین، گفت: برای این بانک چارت سازمانی ویژه ای در راستای اهداف توسعه ای تعریف شده و به زودی اجرایی می شود. به گزارش خبرنگار مهر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در استان البرز و شهرستان کرج مستقر است.
http://tnews.ir/newsکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.