ثبت نام نشست تخصصی نشاط علمی در البرز

1395/09/07

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان البرز ثبت نام نشست تخصصی نشاط علمی از سلسه نشست تخصصی فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه خوارزمی خبر داد.
احمدرضا فیروزی با اشاره به این نکته که شادی و نشاط را از مهمترین عوامل بالندگی در مراکز علمی است، افزود: اساتید و دانشجویان به عنوان سرمایه‌های انسانی و پیشگام در تحول جوامع، برای انجام رسالت‌های خود، به محیطی با نشاط و روحیه‌ای شاد نیازمند هستند و دانشگاه به عنوان نظام آموزشی می‌تواند فرهنگ شادی را در جامعه دانشگاهی رواج دهد و محیطی بانشاط برای دانشجویان ایجاد کند.
وی تصریح کرد:در این نشست راهبردها، پیشنهادهای عملیاتی برای ارتقای پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی مطرح خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، دانشجویان، استادان و متولیان فرهنگی می‌توانند در این نشست شرکت و از راهکارهای ارائه شده در راستای توسعه کمّی و کیفی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بهره‌مند شوند.
http://alborz.basijelmi.irکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.