برگزاری مراسم تقدیر از پژوهشگران و پرسشگران مرکز خراسان جنوبی

1395/09/28
به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش روز پنجشنبه 25 آذرماه طی مراسمی از پژوهشگران و پرسشگران مرکز با حضور مدیر کل و معاونین تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم مدیر کل محترم مرکز ضمن تبریک هفته پژوهش و با اهمیت دانستن نقش پژوهش در صداوسیما، تولید یک محتوای تاثیرگذار را بنا به فرمایش مقام معظم رهبری منوط به تحلیل و شناخت محیط دانستند. ایشان مخاطب را سرمایه اصلی صداوسیما برشمرند که از طریق نظرسنجی دقیق و علمی می توان به شناخت صحیحی از آن دست یافت و ضمن توجه ویژه به نتایج نظرسنجی ها باید از آن در تولید برنامه ها و تهیه کنداکتور مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه مدیر پژوهش مرکز گزارشی از روند اجرای نظرسنجی ها و پژوهش ها انجام شده در واحد پژوهش ارائه دادند. همچنین در این جلسه هرکدام از معاونین ضمن تشکر از پرسشگران آمادگی خود را برای به کارگیری از توانمندی پرسشگران در بخش های مختلف اعلام کردند. در پایان جلسه از پژوهشگران و پرسشگران مرکز تقدیری به عمل آمد.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.