برگزاری جلسه آموزشی توجیهی ویژه متقاضیان پرسشگری در مرکز خراسان جنوبی

1395/11/21
جلسه آموزشی توجیهی ویژه متقاضیان پرسشگری چهارشنبه 20/11/95 در سالن جلسات مرکز خراسان جنوبی برگزار گردید.

این جلسه که به منظور آشنایی افراد متقاضی با فرایند و ضوابط پرسشگری برگزار گردیده بود،مدیر پژوهش مرکز ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه پرسشگری در تحقیق پیمایشی؛ به شرایط ،ویژگی ها و روحیات لازم برای یک پرسشگر اشاره کرد و مبانی از روش پیمایش و اجرای نظرسنجی را با معرفی انواع پرسشگری(درب منازل،محلی میدانی) و دستورالعمل های اجرای هر کدام ، برای متقاضیان تشریح کرد.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.