نشست پژوهشی درخصوص مکتب طالقان

1395/12/18
جلسه ای با حضور سرپرست واحد پژوهش آقای ثروتمند،آقای کیخایی پژوهشگرواحد،دکتر عسگری استاد دانشگاه و هادی ابوالقاسمی نویسنده و مورخ در حوزه استان البرزوآقای مجتبی محمودی محقق و تهیه کننده،جلسه ای در اتاق جلسات واحد پژوهش مرکز البرزبا موضوع امکان طرح مسئله(مکتب طالقان)مطرح و درباره آن مباحثه شد.

جلسه ای با حضور سرپرست واحد پژوهش آقای ثروتمند،آقای کیخایی پژوهشگرواحد،دکتر عسگری استاد دانشگاه و آقای هادی ابوالقاسمی نویسنده و مورخ در حوزه استان البرزوآقای مجتبی محمودی محقق و تهیه کننده،جلسه ای در اتاق جلسات واحد پژوهش مرکز البرزبا موضوع امکان طرح مسئله(مکتب طالقان)مطرح و درباره آن مباحثه شد و مصوب شد جلسات ماهانه در سالن جلسات مدیر کل صدا و سیمای مرکز البرز و با دعوت از نویسندگان ومحققان در زمینه فلسفه،دین، جامعه وتاریخ منطقه(در قالب اتاق فکر) برگزار شود.
واحد پزوهش مرکز البرزکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.