آغاز پژوهش مسجد مراغليلر در گارداباني گرجستان

1396/03/17
هدف کلي تحقيق معرفي و شناساندن مسجد مراغه اي ها درشهر گارداباني استان کومو کارتلي گرجستان است ،مسجدي که نام و فرهنگ مردم مراغه را به اعتقاد مردم شهر ۳۵ هزار نفري گارداباني با کشور گرجستان پيوند زده است

مسجد مراغه در شهر گارداباني گرجستان که در حدود ۱۹۲ سال پيش توسط نياکان مراغه بنا شده امروزه با هزينه خيران اين شهر در حال بازسازي است؛ شهر گارداباني در استان کومو کارتلي /به آذري اشاقي کارتلي/ گرجستان ميزبان مسجدي تاريخي با عنوان مراغليلر است؛ مسجدي که نام و فرهنگ مردم مراغه را به اعتقاد مردم در شهر ۳۵ هزار نفري گارداباني گرجستان پيوند زده است.حدود 200 سال پيش مردماني از شهر مراغه استان آذربايجان شرقي ايران به ذآسياي صغير و اوراسيا مهاجرت کرده اند .اين مردمان در قاره اروپا و در کشور گرجستان ساکن شده و هنوز بعد دو قرن ، قوميت و مذهب و فرهنگشان را حفظ نموده اند . اين مردمان شيعه دوازده امامي در گرجستان مسجدي را بنا کرده اند که اين مسجد مدنيت و تمدن اسلامي را در آن محل موجب گشته و نهايت آنکه باعث بوجود آمدن شهري شده که امروز با نام گارداباني معروف است. تحقيق حاضر با توجه به نکات فوق مي تواند علاوه بر اينکه تحقيقي است ماندگار از فرهنگ غني ايراني و اسلامي مي تواند کاربرد عملي داشته باشد براي تهيه فيلمي مستند از شهر گارداباني و مسجد مراغه لي لر و فرهنگ مردمان اين سرزمين که داراي ارزشهاي فراوان ايراني و اسلامي هستند.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.