راه اندازی مرکز مطالعات اروپا در دانشگاه خوارزمی

1396/04/25
مرکز مطالعات راهبردی اروپا در دانشگاه خوارزمی با هدف توسعه روابط بین المللی به خصوص کشور اتریش راه اندازی می شود.

مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه خوارزمی گفت: مرکز مطالعات راهبردی اروپا با هدف توسعه فعالیت های علمی و آموزشی میان ایران و کشورهای اروپایی راه اندازی می شود.
غلامرضا کریمی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرکز مطالعات راهبردی اروپا در دانشگاه خوارزمی با هدف توسعه روابط بین المللی به خصوص کشور اتریش راه اندازی می شود.

وی افزود: هدف از راه اندازی این مرکز گسترش فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی با اتحادیه اروپا و به خصوص کشور اتریش است.

مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: با هدف سازماندهی بهتر فعالیت های علمی و آموزشی میان ایران و اتریش، دانشگاه خوارزمی از سوی وزارت علوم به عنوان مرجع تبادل علمی و آموزشی با کشور اتریش تعیین شده است.

کریمی تاکید کرد: با راه اندازی این مرکز می توانیم توسعه فعالیت های بین المللی را بر بستر علمی دنبال کنیم.
خبرگزاری مهرکليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.